اخبار

انسان، گرفتار شبکه‌های اجتماعی؛ چه شد که این‌طور شد؟/ مولف: علی دهقان

🖋انسان، گرفتار شبکه‌های اجتماعی؛ چه شد که این‌طور شد؟

خیلی‌ها از شبکه‌های اجتماعی بزرگ و شاخص می‌نالند؛ اما بسیاری از شکایت‌هایشان ضدونقیض است. از طرفی می‌گویند وقت آدم‌ها را تلف می‌کنند و باید نقششان در زندگی بشر کمتر شود؛ درعین‌حال، حکم می‌کنند که باید بهتر شوند و عیوبشان زدوده شود. از یک سو با پیشرفته‌ترین فناوری‌ها بر آدم‌ها نظارت و اطلاعاتشان را جمع می‌کنند، ولی از سوی دیگر مرتب تبلیغات و چیزهای بی‌ربط تحویل همان آدم‌ها می‌دهند. میان همه‌ی شکایت‌ها، تجربه‌ای مشترک وجود دارد؛ صبری که به سر آمده است و میل شدیدی به اعلام نفرت از فلان اپلیکیشن درست در همان اپلیکیشن. آدم این تعارضات را می‌داند، ولی باز نمی‌تواند از شبکه‌های اجتماعی دست بکشد. انسان «گرفتار» گشته است؛ همین و بس. اما چطور؟ پاسخ در فرایند رواج و قدرت‌گرفتن شبکه‌های اجتماعی مدرن نهفته است که جان هرمن، نویسنده‌ی حوزه‌ی رسانه و فناوری، در مقاله‌ی خود به توضیح آن و ماهیت واقعی گرفتاری می‌پردازد.

مطالعه متن کامل یادداشت: 
https://cyberpajooh.com/mkvm

۱۶ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۷:۰۶