اخبار

فهم تصویری مخاطبین جهانی از آئین‌های محرم چگونه‌است؟

فهم تصویری مخاطبین جهانی از آئین‌های محرم چگونه‌است؟
فهم تصویری مخاطبین جهانی از آئین‌های محرم چگونه‌است؟

✅ دکتر شوازی، عضو پژوهشکده مطالعات دین‌ورسانه دانشگاه تگزاس در پژوهشی پرتکرارترین قاب‌ها از مراسمات عاشورا در رسانه‌های آزاد عکاسی جهان را مورد بررسی قرار داده‌است.

✅مطابق مجموعه پژوهش‌ها : بازنمایی‌های فوق بیشترین رواج را میان عکسهای منتشره از این مراسمات در برخی پایگاه‌های آنلاین عکس داشته‌اند:

🔺خشونت در این آئین‌ها
🔺غلبه حضور مردانه در این مراسم
🔺رفتارهای غیر عقلائی 
🔺نمادهای خاص (علم‌ها و بیرق‌ها)

و کمترین بازنمایی از قاب‌های:
🔽خلوت‌‌های افراد
🔽مراسمات درون خانه‌ها
🔽خدمت‌رسانی‌ها
بوده است.

https://digitalreligion.tamu.edu/users/mohammad-taghi-abbasi-shavazi
نشانی مجموعه پژوهش ها :
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=ashura+media&btnG=#d=gs_qabs&t=1690206077620&u=%23p%3DiUZnuMXJ6rsJ

۸ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۱۵