اخبار

برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورز شورای فرهنگ و عمومی خراسان جنوبی

برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورز شورای فرهنگ و عمومی خراسان جنوبی
جلسه هیات اندیشه ورز شورای فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی با حضور جمعی از مسئولین استان در محل سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، جلسه اندیشه ورزان شورای فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی پیرو هماهنگی در خصوص مصوبات شورای اندیشه ورز استان برگزار شد و حاضرین به ارائه نکته نظرات پیرامون مباحث فرهنگی استان پرداختند.
۷ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۱:۴۲