اخبار

بازدید از موزۀ مردم‌شناسی فرخ شهر

بازدید دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از موزۀ مردم شناسی فرخشهر

بازدید دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور از موزۀ مردم شناسی فرخشهر
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ضمن بازدید از موزۀ مردمشناسی فرخشهر، بر طراحی و تکمیل چرخۀ گردشگری فرخشهر و جایابی گردشگری تاریخی در کنار گردشگری طبیعی در این شهرستان تأکید کردند

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور ضمن بازدید از موزۀ مردم شناسی فرخشهر، بر طراحی و تکمیل چرخۀ گردشگری فرخشهر و جایابی گردشگری تاریخی در کنار گردشگری طبیعی در این شهرستان تأکید کردند. دکتر سید مجید امامی افزودند مردمی‌ بودن این موزه، به این شکل که همۀ اشیای موزه از طرف مردم اهدا شده و کاملاً مردمی اداره شده است، نشان‌ دهندۀ ظرفیت عظیم اجتماعی و فرهنگی فرخشهر است. ایشان همچنین پیشنهاد دادند با همکاری کارشناسان و بهره‌گیری از ظرفیت مرکز دانشگاهی فرهنگ و هنر دریژنو در فرخشهر، در زمینۀ طراحی ویژند و روزآمد سازی لباس سنتی این منطقه کار علمی جدی صورت گیرد.
فرخشهر، استان چهارمحال و بختیاری
4 مرداد 1402 مصادف با 8 محرم‌الحرام 1445
عکاس: فاطمه اسماعیلی

 

شورا
شورا
شورا

 

 

۴ اَمرداد ۱۴۰۲ ۲۲:۴۷
روابط‌عمومی و اطلاع رسانی شورای فرهنگ عمومی کشور |