اخبار

شورای فرهنگ عمومی تربت حیدریه برپایی بزرگداشت روزنامه نگار مشروطه خواه را تصویب کرد

شورای فرهنگ عمومی تربت حیدریه برپایی بزرگداشت روزنامه نگار مشروطه خواه را تصویب کرد
شورای فرهنگ عمومی تربت‌حیدریه برگزاری همایش بزرگداشت "سلطان‌ العلمای خراسانی" روزنامه‌نگار مشروطه خواه را تصویب کرد.

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه در جلسه امروز دوشنبه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان گفت: یکی از مولفه‌های توسعه متوازن و همه جانبه هر منطقه بکارگیری سرمایه‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی آن است.
علی‌اکبر کی‌پور افزود: امروزه بخش زیادی از گستره ادارک عمومی هر جامعه بر اساس شناخت جامع نسبت به مشاهیر شهر یا کشورشان فراهم می‌آید.
وی با یادآوری اهمیت برگزاری همایش نخبگان از جمله سلطان العلمای خراسانی گفت: رمز موفقیت ثبت نامگذاری‌های تاریخی در شیوه تبلیغ و تکرار آن رویدادها است از این روی در کنار برنامه‌ریزی خوب؛ مادامیکه از ظرفیت رسانه‌ها به خوبی استفاده نشود، تلاش‌ها به نتیجه نخواهد نشست.

سید محمد معلمی امام جمعه و رییس شورای فرهنگ عمومی تربت حیدریه نیز در این جلسه با یادآوری پیشتازی مردم این شهرستان در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از جمله قیام نهم دی سال ۱۳۵۷ گفت: مفاخر این شهرستان مایه مباهات ما و همه مردم و مسوولان هستند.

همچنین رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تربت‌حیدریه گفت: مناسبت حماسه و قیام نهم دی ماه سال ۱۳۵۷ مردم تربت حیدریه بر علیه رژیم پهلوی و نیز بزرگداشت سالروز شهادت سلطان العلمای خراسانی شایسته ثبت در تقویم ملی کشور است.
مهدی زاهدی افزود: بر این اساس دیدار و مکاتباتی با مسوولان و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی صورت گرفت از این روی سوم تیرماه سالروز شهادت سلطان علمای خراسانی با عنوان روز ملی روزنامه‌نگاری مورد موافقت ضمنی برخی اعضا قرار گرفته است.

وی گفت: شورای فرهنگ عمومی تربت‌حیدریه از طریق شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی مکاتبات و مستندات کافی و جامع را در اختیار نهادهای مسوول قرار می دهد.

شیخ احمد تربتی معروف به سلطان العلمای خراسانی روزنامه‌نگار و مدیر روزنامۀ "روح‌القُدُس" متولد تربت‌ حیدریه در سوم تیر سال ۱۲۸۷ خورشیدی پس از اسارت، زندان و شکنجه کشته شد.
بر اساس منابع تاریخی وی از مشروطه‌طلبان و آزادی‌خواهان بود که بعد پیروزی جنبش مشروطه روزنامه روح‌القدس را در تهران منتشر و در نهایت بعد به توپ بستن مجلس شورای ملی در ۲ تیر سال ۱۲۸۷ با تفنگ در دست از بالای دفتر روزنامه اش به دفاع برخاست.
سلطان العلما پس از دستگیری و ضرب و شتم به باغشاه برده شد و همراه دیگر دستگیر شدگان در غل و زنجیر زندانی و بعد تحمل شکنجه‌های فراوان عاقبت او را خفه و جسدش را به چاه انداختند.

در برخی منابع تاریخی از سلطان‌ العلمای خراسانی به عنوان نخستین روزنامه‌نگار شهید ایران یاد شده است.

۶ تیر ۱۴۰۲ ۰۸:۰۳