اخبار

ارتقا سرمایه فرهنگی با افزایش تولید صنایع خلاق

ارتقا سرمایه فرهنگی با افزایش تولید صنایع خلاق

به گزارش دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی، سرپرست دبیرخانه شورا به همراه همکاران خود با مدیر حوزه صنایع خلاق فرهنگی و فناوری دیدار کرد.در این نشست سرپرست دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ضمن اشاره به مورد توجه قرار گرفتن صنایع خلاق در حال حاضر گفت: تا حدود بیست سال پیش، مفاهیم صنایع خلاق و اقتصاد خلاق وجود نداشتند، اما امروزه به‌عنوان بخش پویا، مهم و در حال رشد اقتصاد جهانی به شمار می‌‌‌‌آیند. با این حال، رشد و توسعه صنایع خلاق مستلزم وجود سرمایه، مهارت‌های کارآفرینی، زیرساخت‌های لازم و همچنین قوانین مالکیت فکری مخصوصاً حق کپی‌رایت است. تحفه‌گر با تاکید بر جایگاه ویژه‌‌ صنایع خلاق در اقتصاد کشورها افزود:صنایع فرهنگی خلاق به ‌عنوان صنایعی که خلاقیت علمی، هنری، اقتصادی و فناورانه را توأمان در بر می‌گیرد، با تولید مخاطبین جدید ارزشی و بهره گیری از دانش و تکنولوژی و به صورت کاملاً هدفمند در راستای تولید محصولات و خدمات فرهنگی مؤثر بوده و می‌توانند ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه را سبب گردد. مدیرحوزه صنایع خلاق فرهنگی و فناوری در این دیدار گزارشی از اقدامات انجام شده و دغدغه های دست اندرکاران ارائه کرد و توجه به زیست بوم صنایع خلاق استان را از شاخص های مورد توجه این حوزه دانست.سپس سایر اعضا حاضر در این جلسه به ایراد نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند. در نهایت مقرر شد برای ایجاد بستر مناسب کسب و کار در حوزه صنایع خلاق، پس از ارائه طرح های پیشنهادی این دفتر، مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان در این زمینه کسب گردد و راه برای توسعه هنرصنعت صنایع خلاق فرهنگی فراهم و امور مرتبط تسهیل شود.

۳ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۳۸