اخبار

جایگاه صدا و سیما در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب


وضعیت عفاف و حجاب پس از انقلاب اسلامی در جامعه ایران فراز و فرودهایی داشته است. آن چه در سال‌های اخیر مشاهده شده است افول این فرهنگ و کاهش الزام درونی و بیرونی افراد به رعایت شاخص‌های عفاف و حجاب در سطح بینشی، گرایشی و کنشی است. یکی از علل و عوامل مؤثر در این زمینه وضعیت رسانه‌هاست. در میان رسانه‌های مختلف در کشور ما، رسانه ملی در نظام رسانه‌ای از جایگاه خاصی برخوردار است. خروجی تولیدات رسانه‌ای صدا و سیما از منظر ترویج فرهنگ حجاب و عفاف همچنان مورد انتقاد است.
برای مطالعه ادامه مطلب به این پیوند مراجعه کنید.

http://http//rahyaftt.ir/


۱ خرداد ۱۴۰۲ ۱۳:۳۵