اخبار

سیدمجید امامی به منظور شرکت در جلسه شورای فرهنگ عمومی یزد به این استان سفر کرد

سیدمجید امامی به منظور شرکت در جلسه شورای فرهنگ عمومی یزد به این استان سفر کرد

سیدمجید امامی به منظور شرکت در جلسه شورای فرهنگ عمومی یزد به این استان سفرمی کند

دیدار با فعالان مد و لباس و کارخانه های نساجی و همچنین کتابگردی در سطح شهر از جمله برنامه های است که در این استان انجام می شود

۲۶ آبان ۱۴۰۱ ۱۹:۱۷