اخبار

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی در آرادان

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی در آرادان
جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان آرادان با دودستور کاربرگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان،صبح امروز،جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان آرادان با دو دستور کار هفته کتاب و فرهنگ نماز جمعه در فرمانداری شهرستان آرادان برگزار شد.

۲۷ مهر ۱۴۰۱ ۱۰:۲۵
روابط عمومی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان |