اخبار

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان
نود ودومین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان،صبح امروز نودو دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در محل دفتر نماینده ولی فقیه دراستان برگزار شد.

دراین نشست دو دستور کار:بازگشایی دانشگاهها، نیاز فرهنگی دانشجویان و تعامل آنها با دستگاه های فرهنگی استان و تاثیر آن در فرهنگ عمومی استان و گزارش کارگروه مصرف رسانه و  فضای مجازی در خصوص اجرای راهبرد شماره 13 ذیل شورای فرهنگ عمومی مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۳:۰۰
روابط عمومی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان |