اخبار

خراسان رضوی: روستاییان و خانواده‌های کلاتی بر سفره‌ی مصوبات فرهنگ عمومی

خراسان رضوی: روستاییان و خانواده‌های کلاتی بر سفره‌ی مصوبات فرهنگ عمومی
دبیر شورای فرهنگ عمومی کلات از تشکیل کارگروه‌های ویژه خانواده و زکات خبر داد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کلات در حاشیه جلسه این شورا گفت: خانواده بنیاد نهادهای اجتماعی است که تقویت و پایداری آن یکی از برنامه‌های ملی طراحی شده در سرفصل‌های پانزده‌گانه شورای فرهنگ عمومی کشور است. این برنامه در شمار اولویت‌های شورا و پیشگیری از طلاق و ناپایداری خانواده در صدر فهرست آسیب‌های اجتماعی شناسایی شده قرار گرفته است. 

صفرعلی داوری در ادامه به تشکیل کارگروه ویژه خانواده اشاره و تصریح کرد: این کارگروه در گام اول با رویکرد آموزشی آغاز به کار خواهد کرد و برنامه‌های آموزش‌محور قبل، حین و بعد از پیوند را طراحی خواهد کرد. 

وی افزود: یکی دیگر از موضوعات اولویت دار شهرستان، موضوع احیای فرهنگ زکات است که کارگروه ویژه آن نیز با تصمیم شورا تشکیل شد و به اعزام مبلغین و روحانیون این فرهنگ با هدایت ستاد زکات خواهد پرداخت. 

پایان خبر

۱۱ تیر ۱۴۰۱ ۲۰:۱۶
آزاده آزادنیا-دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی |