اخبار

بررسی راه های توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در شورای فرهنگ عمومی گرمسار

بررسی راه های توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در شورای فرهنگ عمومی گرمسار
شورای فرهنگ عمومی شهرستان گرمسار به ریاست امام جمعه برگزار و در آن بر توسعه و ترویج فرهنگ نماز در جامعه تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان،
۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۲۶
روابط عمومی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان |