اخبار

اجرای یک سیاست موفق در گرو مسئله شناسی مطلوب است

اجرای یک سیاست موفق در گرو مسئله شناسی مطلوب است
« مهدی رمضانی چابک » هم در این همایش اظهار داشت : اصل موضوع مسئله شناسی بسیار مهم است و مهمترین رسالت یک مدیر در یک محیط جغرافیایی این است که در این حوزه به خوبی ورود کند زیرا ما برای اجرای یک سیاست موفق باید مسئله شناسی مطلوبی داشته باشیم .  مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجماع در بایدها و نبایدها در بخش مسئله شناسی را مهم ذکر کرد و افزود : هر زیست بومی برای خود اقتضائاتی دارد و باید متناسب با آن اولویت ها در حوزه‌های فرهنگی مورد تدوین و اجرا قرار گیرد.
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۳:۵۶