اخبار

ترویج عفاف و حجاب به صورت مردمی و به دور از مداخلات حاکمیتی دنبال شود .

ترویج عفاف و حجاب به صورت مردمی و به دور از مداخلات حاکمیتی دنبال شود .
نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی استان قزوین در نشست 117 شورای فرهنگ عمومی استان : هر چقدر ترویج عفاف و حجاب به صورت مردمی و به دور از مداخلات حاکمیتی دنبال شود ، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت و این موضوع باید در استان قزوین با توجه به ظرفیت مطلوب مجموعه های مردمی اجرایی شود.

محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین روز یکشنبه در نشست 117 شورای فرهنگ عمومی استان قزوین اظهار داشت: سال ها پیش رهبر معظم انقلاب منویاتی را در زمینه سبک زندگی مطرح کردند که در این حوزه ها به ویژه عفاف و حجاب باید اقدامات اصولی و مبنایی انجام شود.

استاندار قزوین اضافه کرد: در برخی از مراکز ، اقدامات خوبی در زمینه عرضه لباس های اسلامی انجام شده و باید همان الگوها در استان قزوین هم مدنظر قرار گیرد. 

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت : باید  موضوع عفاف و حجاب توسط دستگاه های ذیربط خود در سطح ملی بازبینی شود و عجله کردن در این موضوعات به صلاح نیست و باید با برنامه ریزی بیشتری این موضوعات دنبال شود، البته منکر سرعت در این مسیر نیستیم ولی باید با دقت انجام شود.

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی استان ادامه داد: هر چقدر ترویج عفاف و حجاب به صورت مردمی و به دور از مداخلات حاکمیتی دنبال شود، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت و این موضوع باید در استان قزوین با توجه به ظرفیت مطلوب مجموعه های مردمی اجرایی شود. 

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۹:۴۶