اخبار

شورای فرهنگ عمومی شهرستان کیار تشکیل جلسه داد.

مباحث مطرح شده در آخرین جلسه ی شورای فرهنگ عمومی شهرستان کیار:

مباحث مطرح شده در آخرین جلسه ی شورای فرهنگ عمومی شهرستان کیار:
در این جلسه در خصوص راهکارهای ترویج فرهنگ انتظار و ایجاد امید و انگیزه در راستای تحقق تمدن عظیم اسلامی و ریل گذاری شورای فرهنگ عمومی شهرستان کیار در سال 1401 بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کیار،آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان کیار برگزار شد.

آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان در سال ۱۴۰۰، با حضور امام جمعه شهرستان کیار، معاون فرماندار شهرستان و سایر اعضای شورای فرهنگ عمومی در روزچهارشنبه، 25 اسفندماه در محل دفتر امام جمعه برگزار شد.

در این جلسه در خصوص راهکارهای ترویج فرهنگ انتظار و ایجاد امید و انگیزه در راستای تحقق تمدن عظیم اسلامی و ریل گذاری شورای فرهنگ عمومی در سال 1401  بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 در ادامه این جلسه از اعضای فعال در شورای فرهنگ عمومی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

شایان ذکر است بعد از این جلسه که ختم به اذان ظهر و عصر بود،اعضا با حضور در مسجد امام حسین(ع)شهر شلمزار به امامت حجت الاسلام  یدالله زمانی گندمانی امام جمعه شهرستان نماز ظهر و عصر را اقامه نمودند.

۱۱ فروردین ۱۴۰۱ ۰۸:۵۱
https://shalamzar.farhang.gov.ir/fa/news/628809/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa |