اخبار

برگزای پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان چادگان استان اصفهان

برگزای پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان چادگان استان اصفهان
پنجمین جلسه در سال جاری در روز سه شنبه دوم آذر با حضور ائمه جمعه شهر های چادگان و رزوه ,معاون فرماندار ,رییس دادگستری و اعضای شورا در دفتر امام جمعه چادگان برگزار شد.
مجتبی باباجانی دبیر شورای فرهنگ عمومی از برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی در دفتر امام جمعه چادگان خبر داد و افزود : این جلسه با سه دستور کار با موضوعات 16 آذر روز دانشجو ،27 آذرماه روز وحدت حوزه و دانشگاه و هماهنگی جهت برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب و محصولات فرهنگی برگزار شد و منتج به اخذ تصمیماتی دراین زمینه شد.

خاطر نشان می شود در پایان جلسه از ائمه جمعه شهرهای چادگان و رزوه از سوی فرماندار شهرستان با اعطای لوح تقدیر قدردانی شد.
۶ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۵۲
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان |