اخبار

نمایشگاه فرهنگ عمومی

برگزاری نمایشگاه به مناسبت روز فرهنگ عمومی دراستان فارس

زمانی فرد رئیس دبیرخانه شورای فرهنگ عموی استان فارس در مصاحبه با خبرنگار خبرجنوب اظهار داشت : دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان فارس با مشارکت پارک علوم وفناوری جهاد دانشگاهی فارس وبا هدف تحقق مساله اساسی فرهنگی استان بند 5 برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی (هم افزایی در راستای ایجاد طرح های توسعه ای ورشدوتوسعه هنر اسلامی ایرانی) وبه مناسبت روز فرهنگ عمومی نسبت به برگزاری نمایشگاه دست آورد های شرکتها ومجموعه هایی که در پارک علوم وفناوری فعالیت دارند اقدام نموده که این کار با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان وخانواد ها صورت گرفت است. که از 23 آبان 1400به مدت 4 روز آماده پذیرایی از بازدید کنندگان خواهد بود
۲۵ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۵۲