اخبار

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: تاکید رئیس جمهور بر ارتقای وضعیت شورای فرهنگ عمومی کشور

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: تاکید رئیس جمهور بر ارتقای وضعیت شورای فرهنگ عمومی کشور
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفتصد و شصت و یکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور عنوان کرد:
تاکید رئیس جمهور بر ارتقای وضعیت شورای فرهنگ عمومی کشور

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی با اشاره به جلسه روز یکشنبه هیئت دولت گفت: رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت، شورای فرهنگ عمومی را موظف به آسیب ‌شناسی وضعیت موجود فرهنگ عمومی و همچنین ملزم به ارتقای وضعیت شورای فرهنگ عمومی کشور کرده اند.

وی با اشاره به تصمیم گیری ها و مصوبات جلسات شورای فرهنگ عمومی کشور ادامه داد: تصمیمات و مصوبات جلسات باید به گونه ای باشد که مردم را اقناع کند و تا زمانی که مردم از تصمیمات و مصوبات اقناع ذهنی و فکری نشوند راه به جایی نخواهیم برد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: تلاش ما در دولت سیزدهم بر این است که تصمیمات مهم و اثربخش با همراهی مردم و به صورت شفاف جلو برود.

وی در ادامه با اشاره به گزارش کمیسیون نامگذاری این شورا درباره نامگذاری ها در تقویم رسمی کشور تصریح کرد: برای نامگذاری ها در تقویم رسمی کشور باید شاخص ‌ها مشخص و حساسیت ‌های موجود در نظر گرفته شود.

همچنین در ابتدای این نشست سید مجید امامی با اشاره به دستور جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: این جلسه با پیش دستور چرخش ‌های تحولی برای تحول در فرهنگ عمومی، اعلام نفرات منتخب شورا برای شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان (مصوبه جلسه ۴۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، گزارش کمیسیون نامگذاری، گزارش کارگروه ویژه ابعاد فرهنگی تدابیر اقتصادی دولت سیزدهم و ماده واحده اصلاح و تعالی بودجه فرهنگي در نظام بودجه ریزی کشور برگزار می شود.

در این جلسه اعضای دیگر این شورا به ارائه نظرات و پیشنهادهای خود را در حوزه‌های مختلف دستور جلسه پرداختند.

۱۸ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۴۲