اخبار

یکصدو ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان زنجان تشکیل شد

یکصدو ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان زنجان تشکیل شد
یکصدوششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان زنجان با دستورجلسات دانشنامه فرهنگ، تمدن و مشاهیر زنجان و تهیه نقشه مهندسی کشور برش استانی در دفتر امام جمعه زنجان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در یکصد و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان زنجان که همزمان با هشتمین جلسه شورای گسترش فرهنگ قرآنی در دفتر امام جمعه زنجان تشکیل شد، با تبریک 14 آبان روز فرهنگ عمومی اظهار کرد: دانشنامه فرهنگ، تمدن و مشاهیر استان زنجان و تهیه نقشه مهندسی کشور برش استانی به عنوان دستور جلسات این جلسه است.

 محمدربیع احمدخانی گفت: پنج مساله فرهنگی در استان از سوی تمام دستگاه های استان و اعضای شورای فرهنگ عمومی استان احصاء و به شورای فرهنگ عمومی استان زنجان ارسال شده است.

 وی با بیان اینکه امسال 686 برنامه از سوی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تهیه و اجرا شد، گفت: از این تعداد 22 برنامه جزو برنامه های شاخص استان بود که می توان به راه اندازی اسناد فرهنگ و هنری، برگزاری جشنواره سراسری نماز، برگزاری دوسالانه غزل منزوی  اشاره کرد.

 این مسئول ضمن تقدیر از تمام دست اندکاران کنگره 3535 شهید استان زنجان، گفت: از این تعداد برنامه 72 عنوان برنامه در قالب کنگره 3535 شهید استان زنجان اجرا شد.

 احمدخانی در ادامه به سرانه فضای فرهنگی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: براساس ارزیابی های انجام شده، برای هر فرد 19 سانتی متر فضای فرهنگی در استان داریم و استانداردهای فضای فرهنگی بین نیم تا 75 سانتی متر پیش بینی شده است.

 امام جمعه زنجان نیز در سخنانی با اشاره به اینکه آمارهای مربوط به کودک همسری که در استان به آن اشاره می شود، غلط است؛ بر ضرورت تشکیل کارگروه سیاسی، اجتماعی با نگرش اندیشه ورزی برای بررسی مسائل فرهنگی در دستگاه های اجرایی و سطح استان تاکید کرد و گفت: در این کارگروه از حضور اساتید جامعه شناس و روانشانس استفاده شود.

 

آیت الله علی خاتمی در خصوص فضای فرهنگی استان به وجود مساجد و حوزه های علمیه و دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: نباید تنها به فرهنگسراها به عنوان فضای فرهنگی اشاره کرد بلکه مدارس نیز به نوعی فضای فرهنگی محسوب می شود که می توان برای کارهای فرهنگی از آناستفاده کرد.

 

وی با اشاره به تهیه طرح شناسایی میدانی نقاط قوت و ضعف استان زنجان گفت: در تهیه برش استانی مهندسی فرهنگی کشور از این ظرفیت استفاده شود.

۱۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۳۷