اخبار

روند تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی

تدوین" سندراهبردی نقشه مهندسی فرهنگی" استان فارس

رئیس دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان فارس اعلام کرد: 

 استان فارس طبق اظهارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ،دبیر شورای فرهنگ عمومی  وشورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در تدوین نقشه مهندسی فرهنگی نسبت به دیگر استانها پیشرو می باشد

 

 

 عنایت اله زمانی فرد درهمین راستا اظهار داشت: باپیگیریهای صورت گرفته توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان وهمراهی نماینده معزز ولی فقیه واستاندار محترم فارس ، جلسات متعددی باحضور صاحب نظران برگزار گردیده  وفراخوان برای  نخبگان ،حوزه های علمیه، دانشگاه ها ،نمایندگان مجلس ،فرمانداران،سمن ها،هنرمندان و... ارسال   و"تعداد1600 نظر" درخصوص نقشه مهندسی فرهنگی استان، به دبیرخانه ارسال گردیده که در تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان  از این نظرات  استفاده شده واین نقشه نقطه عطفی  درمنظومه فرهنگ وهنر استان فرا راه برنامه های فرهنگی از سال 1400 قرار خواهد گرفت.

مهمتر از آن اینکه این نقشه در سطح کشور مورد توجه نمایندگان مقام معظم رهبری وشورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته وهیاتی از  شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشوربه منظور بررسی روند امور به شیراز سفر   کرده و با نماینده معظم ولی فقیه ومدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی جلساتی برگزارشده که با تکمیل  این سند راهبردی  ، با حضور مقامات کشوری ، نماینده معظم ولی فقیه دراستان ورئیس شورای فرهنگ عمومی واستاندار محترم فارس ونائب رئیس شورا  ودیگر مقامالت استانی در آیند ه ای نزدیک رونمایی خواهد شد.

 

 

 

  لازم به ذکر است باپیگیریهای انجام گرفته توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان "طرح خانواده متعالی" که یکی از" راهبردهای 9 گانه سند مهندسی فرهنگی استان فارس می باشد" دردفتر امور بانوان   وخانواده استانداری مطرح شده ودبیرخانه طرح مذکور با حضور معاون محترم  سیاسی امنیتی استانداری فارس تشکیل گردیده وتعداد 5 کارگروه به منظور پیگیری امور مشخص ووظایف همه آنها بصورت مکتوب به ادارات مربوط ارسال  شده که این کارگروه ها شامل "آموزش،علمی پژوهشی،حمایتی،تبلیغ وترویج ونظارت " به فعالیت خود ادامه  خواهند داد وگزارش امور هر کارگروه  به صورت مستمربه دبیرخانه طرح ارسال خواهد شد.

 و با توجه به سند راهبردی نقشه مهندسی فرهنگی استان ،هشت راهبرد دیگر نیز به همین صورت در دستور کار دبیرخانه وهیئت اندیشه ورز شورای فرهنگ عمومی استان فارس قرار دارد تا مراحل کارشناسی وعملیاتی شدن آنها نیزفراهم گردد. 

 

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۳۰