اخبار

برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان درگزین

برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان درگزین
اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان درگزین که اخیرا طبق تقسیمات کشوری  تحت عنوان شهرستان شناخته شده است در تاریخ 99/10/10 برگزار گردید . در این جلسه افتتاحیه و برنامه ریزی جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان درگزین در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد در جلسات آینده شورا « مطالعه ، تحقیق ، بررسی و استخراج نقاط قوت و ضعف فرهنگی و آداب و رسوم و چالش های فرهنگی(خرافات، آسیب ها، تهدیدها) در روستاها و شهرهای شهرستان درگزین»  مورد بررسی قرار گیرد .             دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان همدان
۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۳۸