اخبار

تدوین واجرایی شدن نقشه مهندسی فرهنگی استان فارس تا سال 1400

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز و رئیس شورای فرهنگ عمومی، بر لزوم نهایی شدن مرحله تدوین نقشه فرهنگی استان و ورود به فاز اجرایی این سند مهم تا سال ۱۴۰۰، تاکید کرد.
آیت‌الله لطف‌الله دژکام یکشنبه ٢١ دی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان فارس که به صورت وبینار و با حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان‌های مختلف به عنوان نخستین نشست مشترک مجازی هیات رئیسه استان و شهرستانها استان برگزار شد، گفت: سند مهندسی فرهنگی فارس در واقع برشی از سند مهندسی فرهنگی ملی‌ست و به عنوان نقشه راه مهندسی فرهنگی مطرح و مد نظر بوده و چارچوب‌هایی نیز برای اجرای آن در راستای تحقق حرکت تاثیرگذار فرهنگی نظام، تبیین شده است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس با تاکید بر اینکه این سند باید متناسب با نیازهای منطقه‌ای اجرایی و عملیانی شود، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی و هدفگذاری فرهنگی بدون تاثیرگذاری مجریان فرهنگی امکان پذیر نیست.
امام جمعه شیراز با تاکید بر اینکه برای بالندگی مهندسی فرهنگ باید همه فعال و همدل شویم، اضافه کرد: وقتی این کار انجام شود دیگر نیازی به دستور دیگران نیست.
آیت‌الله دژکام همچنین
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۳۱