اخبار

پنجمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهر معلم کلایه در روز پنچ شنبه 99/08/01 برگزار گردید.

پنجمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهر معلم کلایه در روز پنچ شنبه 99/08/01 برگزار گردید.

پنجمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهر معلم کلایه در استان قزوین در روز پنج شنبه 99/08/01 در محل خانه فرهنگ این شهر با حضور امام جمعه و بخشدار برگزار شد. در این نشست در خصوص مشکلات مربوط به منطقه گردشگری دریاچه اوان در الموت شرقی بحث و تبادل نظر گردید .

محمدی بخشدار الموت شرقی و نایب رئیس شورا ، ضمن اشاره به این امر که در نشست های شورای فرهنگ عمومی باید مشکلات فرهنگی منطقه مطرح و نسبت به رفع آن مشکلات اقدام گردد ، در خصوص دریاچه اوان به نبود متولی و سرمایه گذار اشاره کردند . ایشان ادامه دادند که باید هرچه زودتر نسبت به تعیین سرمایه گذار مناسب در این منطقه جهت انجام فعالیت های فرهنگی اقدام شود ؛ لذا پیشنهاد می شود تا زمان تعیین سرمایه گذار ، دریاچه اوان مسدود بماند .

۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۵۸