اخبار

طرح نظام جامع توسعه فرهنگ عمومی (اخلاق اجتماعی) کشور

این پژوهش در شش فصل تنظیم و تدوین شده است. فصل اول طرح تحقیق می باشد که در آن اهداف، مبانی نظری، نتایج و دستاوردها، مراحل انجام و زمان بندی اجرای طرح ذکر شده است.

در فصل دوم به بررسی پیشینه تحقیق،  مبانی قانونی، مبانی نظری و در نهایت تدوین مدل مفهومی و مدل اصلی پژوهش پداخته شده است.

فصل سوم به شناخت و بررسی وضعیت موجود فرهنگ عمومی اختصاص دارد. در فصل جهارم مشخصات کلی نظام جامع توسعه فرهنگ عمومی اختصاص دارد. در فصل چهارم مشخصات کلی نظام جامع توسعه فرهنگ عمومی شامل تعاریف پایه، رسالت، اصول ناظر، رویکرد و کارکردها و دستاوردهای نظام جامع توسعه فرهنگ عمومی بیان شده است.

در فصل پنجم به طراحی ساختار کلان نظام پرداخته شده است و طی آن نمودار ساختار کلان وظایف و تقسیم کار ملی، عناصر تشکیلاتی و ساختار منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز در سه حوزه راهبردی و تقسیم کار ملی، عناصر تشکیلاتی و ساختار منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز در سه حوزه راهبردی، پشتیبانی و اجرایی پیشنهاد شده است.

در آخرین فصل، برنامه کلان ایجاد نظام جامع توسعه فرهنگ عمومی شامل رویکرد اصلی، راهبرد اصلی، راهبرد پشتیبانی، الزامات حقوقی و طرح ها، برنامه ها و پروژه ها بیان شده است. هدف اصلی این طرح، تبیین وضعیت راهبردی موجود فرهنگ عمومی و طراحی راهبردهایی است که از یک سو فاصله موجود بین رفتارهای اجتماعی با باورها و نگرش ها و ارزش های پذیرفته شده را کاهش داده و از سوی دیگر حرکت جمعی جامعه و نظام اسلامی را به سوی توسعه ملی تسهیل می بخشد.

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۰۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید