اخبار

شناسایی محتوا و ساختار ارزش ها و گستره عوامل همبسته با ارزش ها در جمعیت نوجوان ایرانی

این پژوهش به منظور بررسی ترجیحات ارزشی و تعیین عوامل موثر بر طرازهای ارزشی در خلال دوره پیش نوجوانی تا نوجوانی تدوین شده است. وارسی تحول الگوهای جهت گیری ارزشی در خلال دوره نوجوانی، تعیین مولفه‌های ارزشی نوجوانان و عواملی که بر تغییرپذیری طرازهای این مولفه ها موثرند، به منزله دستیابی به شناختی است جامع از فرآیند انتقال و بازساماندهی ارزش های جامعه در برهه حساس نوجوانی، هدف اصلی این پروژه، دستیابی به الگوهای جهت گیری ارزشی نوجوانان و تعیین عوامل موثر بر شکل گیری این الگوهست.

با انجام این طرح عملا می توان به نتایجی دست یافت که اهم آن عبارتند از:

الف) فراهم آوردن امکان سیاستگذاری ها و تدوین برنامه‌های فرهنگی به تناسب شناخت از نوجوان و تعیین کننده‌های (به مانند جنس، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و ...) نگرش آنها.

ب) یکپارچه سازی قلمروهای مختلف توسعه و حفاظت فرهنگی از نوجوان در پرتو شناخت از قلمورهای ارزشی نوجوانان و رسوخ یافته های پژوهش در قالب برنامه های مدون.

ج) فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای سازماندهی و برنامه ریزی ها در حیطه بهداشت روانی جامعه و پیشگیری از زمینه‌های بزهکاری نوجوانان

۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید