اخبار

سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی وهنری در دوران جمهوری اسلامی ایران (1375-1357)

با پیروزی انقلاب ملت مسلمان ایران در بهمن 57 رژیمپهلوی از صحنه حیات سیاسی ایران رخت بر بست و در فاصله کوتاهی نظام جمهوری اسلامی به جای آن مستقر گردید. متاسفانه علیرغم اهمیت فرهنگ، دست کم از نظر مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی، تا کنون درباره اقدامات، برنامه ها و سیسات های فرهنگی جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون تحقیق جامع و درخور توجهی صورت نگرفتهاست. در این پژوهش امر برنامه ریزی فرهنگی از حیث «صورت»و «سیرت» مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ابعاد گوناگون آن از زوایای مختلف ارزیابی خواهد شد. به عبارت دقیق تر در این تحقیق به پرسش های پایه ای پاسخ داده می شود که در واقع هر کدام از این پرسش ها محور یک سلسله پرسش های ریزتر خواهد بود که در مجموعه زنجیره ای از پرسش های مقدر درباره برنامه ریزی فرهنگی در دوران یاد شده را تشکیل می دهد. فهرست مهم ترین پرسش هایی که تحقیق پیشنهادی حاضر متکفل پاسخگویی به آنهاستف به شرح زیر می باشد:

1- چه سهمی از مقررات و قوانین کشور به قوانین و مقررات فرهنگی اختصاص دارد و این سهم چگونه در حوزه های مختلف فرهنگی توزیع شده است؟

2- چه رقمی از اعتبارات کشور به حوزه فرهنگ، اختصاص یافته است و این اعتبار چگونه در حوزه های مختلف فرهنگی تقسیم شده اند؟

الگو الگوهای بهد کار گرفته شده در برنامه ریزی فرهنگی چیست؟

در پژوهش حاضر از سه دسته منابع اصلی بهره گیری شده است که به ترتیب عبارتند از

الف- قوانین رسمی مصوب مجلس شورا 

ب- مقررات رسمی مصوب هیات دولت و دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مصوب وزارتخانه های ذیربط

ج- اسناد و مدارک فرهنگی

علاوه بر سه گروه یاد شده از منابعی چون روزنامه ها و مجلات و نشریات و خاطرات و کتب تالیفی نیز استفاده شده است. بدیهی است این منابع به عنوان منابع کمکی و تکمیلی در نظر گرفته شده اند و برای تکمیل  اطلاعات می باشد.

۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۵۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید