اخبار

سنجش نگرش مردم تهران راجع به نقش و کارکردهای دین و ارتباط آن سوگیری های ارزشی

این تحقیق در پی پاسخ به این است که نگرش مردم راجع به کارکردهای دین (به عنوان محوری ترین و اصیل ترین موضوع رسمی در کشور) چیست؟ از سوی دیگر می خواهیم دریابیم نگرش مردم در خصوص کنش های اجتماعی چگونه است و به عبارت رساتر، چه نوع سوگیری ارزشی در مردم غلبه دارد؟ ارتباط بین دو نگرش برشمرده نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت: آیا کسانی که برای دین، کارکردهای فردی و لذا محدودتری از حیث گسترده و داممنه قایل هستند، کنش های عام گرایانه را ترجیح می دهند یا بالعکس؟ آیا درک و پنداشت مردم این است که دین در تمامی عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باد حضور فعال داشته باشد و معیار عمل قرار گیرد و یا اینکه حوزه فعالیت دین محدود به رابطه انسان با خداست و نه انسان با انسان؟ بدیهی است گرایش به هر یک از این دو نگرش زمینه ساز سوگیری ها، نگرش ها و کنش های خاص است.

۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۱۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید