اخبار

رسانه ها و کاربرد ورزش به منزله کالاهای فرهنگی

درآمدی بر جامعه شناسی ورزش با توجه به موقعیت اجتماعی ورزش در کشور ما است.در این بخش از تفاوت های ورزش در جهان سنتی با ورزش در جهان مدرن و نهایتا تبدیل ورزش، از جمله فوتبال، به یک کالای فرهنگی بحث می شود. سپس با بررسی پیشنه های همکانی شدن ورزش فوتبال در ایران و جهان، واکنش همکانی مردم در قبال راهیابی ایران به جام جهانی مورد بررسی قرار می گیرد.

در بخش دوم، خود تحقیق، که پیمایش نظرسنجی است و روش آن مورد بررسی قرار می گیرد و مشخصات فردی پاسخگویان این نظرسنجی آورده می شود.

در بخش سوم، یافته های تحقیق در میان گذاشته می شود و پس از توصیف یافته های حاصل از پرسش های نظرسنجی، روابط متغیرهای مورد بررسی، تجزیه و تحلیل می شود.

۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۵۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید