اخبار

مونوگرافی و ارزیابی کارکردهای اجتماعی مجالس زنانه در تهران

این پژوهش چند هدف جزیی و کلی را در نظر دارد:

1-      با بررسی وضع موجود جلسات به روشن کردن موارد زیر پرداخته خواهد شد:

الف) چگونگی اجرا و نحوه مدیریت جلسات

ب) امور مالی و راه های تامین هزینه جلسات

ج) خدمات فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی و ... که اعضای جلسه از آن بهره مند می شوندو

د) انواع اطلاعات و آگاهی های اجتماعی، سیاسی و محلی و شهری که در این جلسات به شرکت کنندگان داده می شود

2- بررسی کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جلسات به عنوان یک نهاد مدنی

2-      یافتن راهبردهای حمایتی بدون نفی وجه خودگردانی آنها در جهت بالا بردن سطح فرهنگی این جلسات برای توسعه فرهنگ عمومی کشور

از آنجا که بررسی مجالس روضه زنانه در شمار برخی مسائل اجتماعی ویژه است که تنها از طریق مشاهده قابل بررسی عینی و میدانی است، در این پژوهش از روش مشاهده، همراه با مشارکت سود برده می شود. در این روش، مشاهده کننده از نزدیک می تواند به بررسی و مطالعه چگونگی برگزاری مراسم، روابط موجود بین شرکت کنندگان، تاثیر این جمع بر آنان و فعالیت های غیر رسمی آنها بپردازد.

در این پژوهش، به تهیه 10 مونوگرافی از جلسات مذهبی و روضه زنانه اقدام خواهد شد. تلاش بر آن است که نمونه های انتخابی حتی الامکان از فضاهای متفاوت مثلا شمال شهری و جنوب شهری، بسیار سنتی یا شکل تحول یافته تر آنها تهیه شود. این جلسات سپس با هم مقایسه می شوند تا نکات اشتراک و افتراقشان روشن گردد.

همچنین در این بررسی از روش مصاحبه برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در مورد سابقه جلسات و نیز آشنایی افزون تر با گویندگان و بانیان و شرکت کنندگان استفاده خواهد شد.

۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۵۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید