اخبار

آسیب شناسی فرهنگ بشری از نکاه قرآن کریم

در این تحقیق کوشش براین بوده است که آسیب ها و فرهنگ ها  را از نگاه قرآن مجید بررسی کنیم. سوال اصلی تحقیق این است که پاسخ هدایت قرآن به دشواری های تمدنی و فرهنگی امروز چیست؟

یکی ز تقسیم بندی های مطرح در مورد فرهنگ ها این است که فرهنک را به تناسب ادیان (اهم از از الهی و غیر الهی) گونه شناسی می کنند محققان برجسته پدیدارشناسی می گویند وجود ذاتا دین ورز است و این نیز دلیل دیگری بر گونه شناسی فرهنگی برحسب دین است.

از نگاهی دیگر نگاه پیشرفت ابزار و گونه های تقسیم کار فرهنگ های بشری تحت تاثیر نوگرایی(مدرنیسم) قرار گرفته اند که فرم یکسا و یگانه سازیداشتهاست. اما در عین حال تصادم ها و برخوردهای هویتی و فرهنگی را بارزتر کرده است.

این تحقیق در 4 بخش فراهم آمده است:

در بخش اول این تحقیق، تمدن ها و فرهنگ ها در گذر تاریخ بررسی شده است. در بخش دوم، سیر مطالعات در خصوص دین و فرهنگ آمده است، از تمثیل غار افلاطون تا خلود روح و سیر دیالکتیک روان آدمی تات نظریه های جدید فلسفی موثر کلام جدید و روان شناسی و جامعه شناسی و سیر مداوم و متقابلی از جنبه هایی از امر قدسی با امر دنیایی سخن می رود. در بخش سوم، جامعه نو و آسیب های آن مطرح می شود. زیرا نوگرایی متهم است که بر مرکب تکنولوژی نشسته و تاخر فرهنگی و تضاد بین فرهنگ مادی و فرامادی را همیشگی و چاره ناپذیر ساخته است. در بخش چهارم، با مقدمه ای در باب درک متون دینی، کوشش می شودد به این سوال پاسخ داده شود که امر هدایت در دیدگاه تفسیری قدیم و جدید چیست و در این خصوص کوشش شده است که وجوه تمایز و عوامل موثر بر تفسیر نویسی دوره معاصر بررسی شود.   

۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۱۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید