اخبار

سیاست فرهنگی و الگوی ارائه گزارش در فعالیت های فرهنگی

این کتاب گزار تحقیق پیرامون نظام گزارش گیری از فعالیت های فرهنگی بر مبنای اصول سیاست فرهنگی کشور است که در سه بخش: 1- تجزیه و تحلیل اصول سیاست فرهنگی 2- فعالیت های پیشنهادی به منظور تحقق اصول سیاست فرهنگی 3- الگوی گزارش گیری از فعالیت های فرهنگی بر مبنای اصول سیاست فرهنگی کشور تنظیم شده است.
سازمان مدیریت صنتعی.1378. سیاست فرهنگی و الگوی ارائه گزارش در فعالیت های فرهنگی. تهران: باز، 695ص
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۱۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید