اخبار

نظریه‌های‌ فرهنگ‌ در قرن‌ بیستم‌

نظریه‌های‌ فرهنگ‌ در قرن‌ بیستم‌ به قلم دکتر بشیریه، مشتمل بر مقدمه مؤلف و هفت‏ گفتار و در آخر، فصلی با عنوان جمع‏‌بندی و نتیجه‏‌گیری است. نویسنده در مقدمه کتاب به ذکر تعاریف مختلفی از فرهنگ پرداخته و در نهایت دایره‏ تعریف و پژوهش خود از فرهنگ را به جلوه‏‌ها و فرآورده‏‌های فرهنگی مدرن‏ محدود کرده که به واسطه گسترش رسانه‏‌های همگانی و تجاری شدن‏ فرهنگ و فراغت در قرن بیستم بسط یافته‏‌اند.وی نظریه‏‌های فرهنگ‏ توده‏‌ای مدرن را به هفت دسته(نظریه‏‌های مارکسیستی فرهنگ و فرهنگ‏ توده‏‌ای نظریه‌‏های محافظه‏‌کارانه،تجدیدنظرطلبی و مکتب اصالت فرهنگ‏ توده‏‌ای،نظریه‏‌های فرهنگی در ساخت‌‏گرایی و نشانه‏‌شناسی، نظریه‌‏های‏ فرهنگی در پسا ساخت‏‌گرایی و پسا مدرنیسم،نظریه‌‏های فرهنگ در فمینیسم‏ و مطالعه فرهنگی در کشورهای در حال توسعه) تقسیم کرده و در هریک‏ از این نظریات در صدد پاسخ دادن به این‌‏گونه سؤالات است.
سرشناسه : ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۳۲
‏عنوان و نام پدیدآور : ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ در ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آی‍ن‍ده‌پ‍وی‍ان‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۶۰
‏شابک : ‎964-92510-9-x‬۹۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌
‏رده بندی کنگره : HM۱۰۱‭/ب‌۵ن‌۶
‏رده بندی دیویی : ۳۰۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۱۳۲۷۴
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۳۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید