اخبار

آثار اقتصادی و فرهنگی مد

این تحقیق با بررسی آثار فرهنگی و اقتصادی مد در اجتماع، به رویکرد طبقات مختلف اجتماعی این مقوله می پردازد. ...

این تحقیق با بررسی آثار فرهنگی و اقتصادی مد در اجتماع، به رویکرد طبقات مختلف اجتماعی این مقوله می پردازد. از آنجاییکه هر کس در ذهن خود تصویری از مد دارد، و براساس برداشت و توانایی های ذهنی، فکری و آگاهی خود می تواند تعریفی از آن را عرضه نماید، تعاریف اقتصاد و فرهنگ و نیز مشتقات خاصی را به خود می گیرد، لذا در این مقوله ارائه تعریف حداقل سه واژه یا اصطلاح «مد، اقتصاد و فرهنگ» ضروری می نماید. این پژوهش، در هشت فصل، به شکل زیر تدوین شده است: سه فصل نخست، هر یک تحلیل یکی از موضوعات می پردازد: مد، اقتصاد و مد، فرهنگ و مد. فصل چهارم، تحلیل مطلب و بررسی آثار اقتصادی فرهنگی مد که شامل نتیجه گیری از بخش نخست و تحلیل و توصیف پرسش نامه و ارائه نظرات شخصی و نتیجه مطالعات و تحقیقات خود، نظرات دیگران و مذاکرات با افراد و تحصیل کردگان رشته های علوم اجتماعی و توصیه برای تحقیقات بیشتر و پژوهش های کاربردی است.

فصل پنجم، پوشاک، شاخص ترین کالای مد شونده. فصل ششم، مقاله نگاهی گذرا به ابعاد شخصیتی زن. فصل هفتم، کتاب شناسی پژوهش. فصل هشتم، فهرست اعلام کهه تنها به ذکر نام اشخاص پرداخته است.

هدف این تحقیق معرفی آثار اقتصادی و اجتماعی مد و بررسی شاخص های فرهنگی آن است.

امروزه تاثیر و تاثرپذیری هایی که در نظام البسه ایران به وقوع پیوسته است، نشان می دهد که پوشاک در وضعیت فعلی خود در جامعه ایرانی، تابعی از حرکات سیاسی، اجتماعی، ملی و مذهبی است. مجموعه حاضر، جمع بندی سه نظریه کارشناسی مربوط به پوشک و مسائل آن در ایران است که وضعیت کنونی پوشاک را در جامعه بررسی می کند.

۶ مرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۱۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید