اخبار

م‍ع‍ض‍ل‌ی‍اب‍ی‌ و م‍س‍ال‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

سرشناسه : گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ م‍ع‍ض‍ل‌ی‍اب‍ی‌ و م‍س‍ال‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (۱۳۷۷: ی‍اس‍وج‌)
‏عنوان و نام پدیدآور : م‍ع‍ض‍ل‌یاب‍ی‌ و م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: وی‍ژه‌ گ‍رده‍م‌آی‍ی‌ م‍ع‍ض‍ل‌ی‍اب‍ی‌ و م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ه‍ک‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍راح‍م‍د و اداره‌ ک‍ل‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌؛ ت‍ن‍ظی‍م‌ ن‍ورم‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ س‍وق‌... [و دی‍گ‍ران‌]
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ب‍ازت‍اب‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۳۲
‏شابک : ‎964-92515-5-3‬۱۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-92515-5-3‬۱۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-92515-5-3‬۱۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-92515-5-3‬۱۲۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ای‍ن‌ اث‍ر ب‍ا م‍ش‍ارک‍ت‌ و ح‍م‍ای‍ت‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ ب‍ه‌چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۲؛ ۱۲۵۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏موضوع : ک‍ه‍ک‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍راح‍م‍د -- زن‍دگ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : ک‍ه‍ک‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍راح‍م‍د -- زن‍دگ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ک‍ه‍ک‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍راح‍م‍د -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- آم‍ار
‏موضوع : ک‍ه‍ک‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍راح‍م‍د -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- آم‍ار
‏شناسه افزوده : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ س‍وق‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍راح‍م‍د
‏شناسه افزوده : ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌. دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۶۳/۵‭/گ‌۴۷ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۰۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۱۰

۵ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۲۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید