اخبار

گ‍زارش اول‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‌آی‍ی‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور، ۱۹ و ۲۰ ت‍ی‍ر م‍اه‌ ۱۳۷۴

سرشناسه : گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌: ۱۳۷۴: ت‍ه‍ران‌)
‏عنوان و نام پدیدآور : گ‍زارش اول‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‌آی‍ی‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور، ۱۹ و ۲۰ ت‍ی‍ر م‍اه‌ ۱۳۷۴/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌، اداره‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ام‍ور اس‍ت‍ان‍ه‍ا
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ۱۵۶ ص‌.ج‍دول‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ۷۵
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ -- ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ -- آم‍وزش‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. اداره‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ام‍ور اس‍ت‍ان‍ه‍ا
‏شناسه افزوده : ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۶۳/۵‭/گ‌۴ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۰۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۶۴۷۷

۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۴۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید