اخبار

اس‍راف م‍دی‍ران‌، ع‍ل‍ل‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ رف‍ع‌ آن‌/ ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ ت‍ه‍ران‌

سرشناسه : گ‍رده‍م‌آی‍ی‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ا (دوم‍ی‍ن‌: ۱۳۷۵: ت‍ه‍ران‌)
‏عنوان و نام پدیدآور : اس‍راف م‍دی‍ران‌، ع‍ل‍ل‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ رف‍ع‌ آن‌/ ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : [۲۵] ورق‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‌آی‍ی‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ا: م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌.
‏عنوان روی جلد : دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‌آی‍ی‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ا: م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌.
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : اس‍راف‌ در ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌. دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
‏شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۶۳/۵‏‫‬‮‭/گ۴ ۱۳۷۵پ
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۴۴۴۰


 
۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۱۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید