اخبار

م‍س‍ک‍ن‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌/ ب‍ه‌س‍ف‍ارش‌ گ‍روه‌ اس‍ت‍ان‍ی‌ دوم‌ (ی‍زد، ک‍رم‍ان‌، اص‍ف‍ه‍ان‌)

سرشناسه : گ‍رده‍م‌آی‍ی‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ا (دوم‍ی‍ن‌: ۱۳۷۵: ت‍ه‍ران‌)
‏عنوان و نام پدیدآور : م‍س‍ک‍ن‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌/ ب‍ه‌س‍ف‍ارش‌ گ‍روه‌ اس‍ت‍ان‍ی‌ دوم‌ (ی‍زد، ک‍رم‍ان‌، اص‍ف‍ه‍ان‌)
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ۲۷ ورق‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‌آی‍ی‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ا: م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۷ - ۲۴
‏عنوان روی جلد : دوم‍ی‍ن‌ گ‍رده‍م‌آی‍ی‌ ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ا: م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌.
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : م‍س‍ک‍ن‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌. دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
‏شناسه افزوده : ش‍ورای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌. گ‍روه‌ اس‍ت‍ان‍ی‌ دوم‌ (ی‍زد، ک‍رم‍ان‌، اص‍ف‍ه‍ان‌)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۶۳/۵‏‫‬‮‭/گ۴ ۱۳۷۵ث
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۰۴۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۴۴۳۷

۴ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۰۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید