اخبار

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در کشور بازتعریف شود.

موالی زاده: جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیازمند بازتعریف است
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در کشور بازتعریف شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در کشور بازتعریف شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، سیدمحمدرضا موالی زاده در جلسه شورای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اظهار کرد: فرهنگ امری استراتژیک بوده  و این حوزه نیازمند برنامه ریزی جدی در کشور است.
وی افزود: حل بسیاری از مشکلات جامعه،  بخصوص آسیب های اجتماعی که برخی هم به مرز هشدار رسیده اند، نیازمند توجه به حوزه فرهنگ است.
موالی زاده با بیان اینکه بنیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تقویت شود، خاطرنشان کرد: رکود تورمی فقط در اقتصاد نیست و می تواند در زمینه های مختلف شکل بگیرد. ما در حوزه فرهنگ هم تورم داریم؛ تورم در مجموعه ها و رکود در خروجی ها.
وی با بیان اینکه نمادگرا شده و کمتر به محتوای برنامه ها می پردازیم گفت: این دیدگاه باید اصلاح شود و اصلاح این موارد بدون فرهنگ سازی محقق نمی شود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: اصلاح امور نیازمند انگیزه است، از طرف دیگر نیاز است جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کشور بازتعریف شود.
موالی زاده با بیان اینکه این وزارتخانه باید در جایگاه شایسته خود قرار بگیرد، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش حیاتی در کشور دارد.
وی با بیان اینکه رویکرد این وزارتخانه در دوره جدید، تقویت فرهنگ عمومی در استان هاست، اظهار کرد: برنامه جامعی در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی تدوین شده است که به زودی در سطح استان ها هم اطلاع رسانی خواهد شد.
۱۶ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۳۹