اخبار

مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستانهای تابعه استان آذربایجان غربی در سال 1392

اشنویه
جدول جلسات
ردیف    شماره جلسه پیاپی    شماره جلسه جاری    تعداد دستور    تعداد مصوبه    ایام  هفته    تاریخ    ساعت    ملاحظات
1    25    1    1    5    یکشنبه    8/2    10
2    26    2    1    5    پنجشنبه    9/3    10
3    27    3    1    5    چهارشنبه    15/4    10
15   مصوبه
دستور جلسه:
8/2/92
–    حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی
9/3/92
–    بررسی راهکارهای فرهنگی در جهت برگزاری انتخابات 24 خرداد
15/4/92
–    ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی در بستر رمضان
مصوبات :
8/2/92
1.    مقررشد اهمیت شعار سال از سوی سخنرانان در محافل و نمازهای جمعه و… تبیین گردد.
2.    مقررشد برای تشویق مردم جهت حضور در انتخابات اقدامات لازم صورت پذیرد.
3.    برگزاری مسابقه مقاله نویسی با موضوع شعار سال
4.    فراهم کردن بستر مناسب برای اشتغال و کارآفرینی
5.    تشویق مردم و ادارات برای صرفه جویی
9/3/92
6.    مقرر شد از واگذاری امکانات ادارات برای تبلیغات نامزدهای انتخابات بجد خودداری شود.
7.    مقررشد محل هایی برای تبلیغات نامزدها در سطح شهر تمهید گردد.
8.    چاپخانه ها و کانون های تبلیغاتی موظف به رعایت قانون و دستورالعمل های وزارت کشور و ارشاد خواهند بود.
9.    مقررشد تبلیغات لازم اداری  و نصب پلاگارد بر مقابل اداره انجام گیرد.
10.    مقررشد موضوع انتخابات در کلیه نشستها و جلسات  و سخنرانیها مطرح شود.
15/4/92
11.    برگزاری مراسم محفل انس با قرآن
12.    برگزاری مسابقات قرآنی در رمضان
13.    نصب بنر مناسب در سطح شهر
14.    برگزاری کلاس های فرهنگی هنری و…
15.    اکران فیلم های کوتاه مناسب برای جوانان

بوکان
جدول جلسات
ردیف    شماره جلسه پیاپی    شماره جلسه جاری    تعداد دستور    تعداد مصوبه    ایام  هفته    تاریخ    ساعت    ملاحظات
1    25    1    2    4    یکشنبه    29/2    9
2    26    2    1    4    پنجشنبه    13/4    10
3    27    3    1    4    پنجشنبه    14/9    10
4    28    4    1    4    شنبه    3/12    30/10
16    مصوبه
دستور جلسات:
29/2/92
–    انتخابات و تحقق حماسه سیاسی
–    هدفمندی فرهنگی در گذر اوقات فراغت
13/4/92
–    برنامه های ماه رمضان
14/9/92
–    روابط نامشروع در خانواده و پیامدهای منفی آن
3/12/92
–    ترویج فرهنگ اقامه نماز
مصوبات:
29/2/92
1.    نصب بنرهای تبلیغی حضور در انتخابات در سطح شهر
2.    محوریت احکام در طرح های اوقات فراغت
3.    اعلام بایسته ها و نبایسته های انتخابات به کاندیداها
4.    برگزاری نشست های روشنفکری
13/4/92
5.    برگزاری محافل انس با قرآن
6.    آموزش احکام و رانخوانی قرآن در ادارات
7.    نظارت بر واحدهای اغذیه  و رستورانهای بین راهی ، قنادی ها و…
8.    تبلیغات محیطی مناسب در سطح شهر
14/9/92
9.    برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع ماهواره برای اولیاء دانش آموزان
10.    تشدید مبارزه با توزیع اقلام ضد فرهنگی
11.    سخنرانی و آگاهسازی خانواده ها در خصوص آموزه های دینی
12.    بیان نتایج پژوهش های انجام گرفته و سفارش انجام مطالعات جدید در اتباط باروابط نامشروع در خانواده و پیامدهای منفی آن
3/12/92
13.    بازدید و بررسی نمازخانه ادارات و اماکن عمومی
ابلاغ زمان دقیق اذان به مساجد
14.    آگاه سازی خانواده ها در خصوص آموزه های نماز
15.    نصب بنر های تبلیغاتی در اهمیت اقامه نماز

پلدشت
جدول جلسات
ردیف    شماره جلسه پیاپی    شماره جلسه جاری    تعداد دستور    تعداد مصوبه    ایام  هفته    تاریخ    ساعت    ملاحظات
1    9    1    2    3    یکشنبه    14/7    11
2    10    2    1    3    سه شنبه    19/9    10
3    11    3    1    3    چهارشنبه    9/11    30/10
9    مصوبه
16.    دستور جلسات :
17.    14/7/92
18.    برنامه های ماه محرم
19.    بررسی وضعیت تالارهای عروسی
20.    19/9/92
21.    بررسی راهکارهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
22.    9/11/92
23.    بررسی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در شهرستان
24.      مصوبات:
25.     14/7/92
26.    مقرر گردید تالارهای عروسی خدمات خود را ساعت 24 به پایان رسانند.
27.    مقرر گردید  شهرداری با همکاری انتظامی نسبت به جمع آوری داربست های عروسی از سطح شهر اقدام نماید.
28.    مقرر گردید در ارتباط با برنامه های ماه محرم، جلسه یی از سوی تبلیغات اسلامی و دیگر ادارات ذیربط تشکیل شود.
29.    19/9/92
30.     مقرر شد همایش بررسی راهکارهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب  گردد.
31.    مقررگردید از دانش آموزان محجبه در همایش تجلیل شود.
32.    مقررشد از سوی مجمع امور صنفی و انتظامی نسبت به توجیه اصناف برای عرضه البسه موقر مبادرت شود.
33.    9/11/92
34.    مقررشد از ادارات ساعی در اقامه نماز تمجید شود.
35.    مقررشد از فرماندار برای جلسات ستاد اقامه نماز دعوت بعمل آید.
36.    مقررشد با تشکیل کمیته یی از نمازخانه های ادارات بازدید گردد.
پیرانشهر
جدول جلسات
ردیف    شماره جلسه پیاپی    شماره جلسه جاری    تعداد دستور    تعداد مصوبه    ایام  هفته    تاریخ    ساعت    ملاحظات
1    25    1    1    5    یکشنبه    8/2    16
2    26    2    1    5    یکشنبه    19/3    10
3    27    3    1    5    چهارشنبه    20/6    10
4    28    4    2    5    سه شنبه    14/8    10
20   مصوبه
–    دستور جلسات :
–    8/2/92
–    حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی
–      19/3/92
–    انتخابات ریاست جمهوری
–     20/6/92
–    متدهای نشر فرهنگ ایثار و شهادت
–    14/8/92
–    جایگاه کتاب و میزان عادت به مطالعه در شهرستان
–    برنامه های هفته کتاب
–    مصوبات:
–    8/2/92
–    برگزاری همایش روحانیت شهرستان
–    برگزاری همایش فرهنگیان
–    برگزاری نشست زیرمجموعه ادارات
–    مقررشد ادارات ، گزارشی از اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات شورا ارائه نمایند.
–    مقررشد بامعرفی مرکز بزرگ ، تعدادی از روحانیون در جلسات شورا شرکت نمایند.
–      19/3/92
–    مقررشد برابر مقررات و ضوابط تبلیغات انجام گیرد.
–    مقررشد همه دستگاهها در حسن برگزاری انتخابات همکاری نمایند.
–    نامزدهای شوراها متعهد به رعایت ضوابط می باشند.
–    مقررشد کلیه دستگاهها رعایت بیطرفی در انتخابات را بنمایند.
–    مقررشد نامزدها در برابر اعمال طرفداران پاسخگو باشند.
–      20/6/92
–    مقررشد در جهت تقویت فرهنگ ایثار و شهادت اهتمام شود.
–    مقررشد در طول هفته دفاع مقدس برنامه های مناسب اجرا شود.
–    مقررشد شب شعردر هفته دفاع مقدس برگزار گردد.
–    مقرر شد از رزمندگان نیز برای برنامه ها دعوت بعمل آید.
–    مقررشد بنر های فرهنگ ایثار و شهادت در سطح شهر نصب شوند.
–    14/8/92
–    مقررشد همایشی با موضوع گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی با مشارکت نهادهای فرهنگی برگزار شود.
–    مقررشد برنامه بازدید از کتابخانه ها بویژه برای دانشجویان و دانش آموزان تنظیم گردد.
–    مقرر شد نسبت به برگزاری نمایشگاههای کتاب در طول سال اقدام شود.
–    مقررشد نسبت به تجلیل از مؤلفان و نویسندگان برتر در هفته کتاب اقدام گردد.
–    مقررشد باتوجه به افزایش جمعیت نسبت به گسترش کتابخانه ها و منابع آنها مبادرت شود.

چالدران
جدول جلسات
ردیف    شماره جلسه پیاپی    شماره جلسه جاری    تعداد دستور    تعداد مصوبه    ایام  هفته    تاریخ    ساعت    ملاحظات
1    32    1    2    2    چهارشنبه    21/1    10
2    33    2    2    3    سه شنبه    17/2    30/8
3    34    3    3    2    سه شنبه    21/3    30/8
4    35    4    4    6    یکشنبه    16/4    30/8
5    36    5    4    3    دوشنبه    28/5    9
6    37    6    5    4    دوشنبه    25/9    13
7    38    7    3    4    دوشنبه    30/10    8
8    39    8    3    3    یکشنبه    4/12    30/8
27    مصوبه
–    دستور جلسه:
–       21/1/92
–    حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
–    ویژه مناسبت ها
–      17/2/92
–    شهداء گمنام
–    انتخابات ریاست جمهوری
–     21/3/92
–    وحدت گرایی و قانونمداری در انتخابات
–    حفظ حماسه حضور بعداز انتخابات
–    ایام مناسبت های شعبان
–       16/4/92
–    برنامه های ماه مبارک رمضان
–    حاکمیت اخلاق و فرامین قرآنی
–    ثبات و قوام خانواده
–    اوقات فراغت تابستانی
–    28/5/92
–    ثبات و قوام خانواده
–    ویژه مناسبت ها
–    حقوق شهروندی
–    زاد روزها
–    25/9/92
–    حوزه های علمیه
–    9 دی
–    روز وحدت حوزه و دانشگاه
–    اربعین
–    هفته وحدت
–    30/10/92
–    حضور حداکثری بانوان شهرستان در مراسمات عمومی
–    تقویت سبک زندگی
–    انسجام و وحدت اقشار
–    4/12/92
–    اقامه نماز اول وقت
–    برنامه ریزی ویژه مناسبت های اسفند ماه
–    تصمیم گیری در مورد تحویل سال نو
–    مصوبات:
–       21/1/92
–    مقرشد در ارتباط با تحقق  شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اقدامات عملی از سوی کلیه ادارات در طول سال برگزار شود.
–    مقررشد بفراخور ویژه مناسبت ها ، برنامه های متناسب و وزین با همکاری و مشارکت ادارات برگزار شود.
–    17/2/92
–    انتخاب هیأت امناء مزارشهداء گمنام
–    مقررشد نسبت به اقدامات لازم بمنظور رعایت اخلاق انتخاباتی و حضور حداکثری مردم تلاش شود.
–    مقررشد با تشکیل ستاد مراسمات شهرستان نسبت به برنامه ریزی مناسبت های مذهبی اقدام گردد.
–    21/3/92
–    برای وحدت گرایی و قانونمداری در انتخابات مقررشد همایشی برگزار شود.
–    مقرر شد بمنظورحفظ حماسه حضور بعداز انتخابات  همه باهم تلاش مضاعف نمایند.
–    16/4/92
–    مقررشد اقدامات نظم بخشی به معابر و خیابانها از سوی دستگاههای ذیربط و تعیین محل کارگران مبادرت شود.
–    آماده سازی و استقبال از ماه رمضان و برگزاری مسابقات و کلاس های قرآنی
–    برگزاری محافل انس با قرآن با دعوت از قاریان ممتاز کشور و جهان
–    برگزاری کلاسهای اوقات فراغت تابستانی
–    در رابطه با موضوع ثبات و قوام خانواده مقررشد با حضور دستگاههای ذیربط از جمله دادگستری اقدام لازم معمول شود.
–    مقررشد از سوی اعضاء شورا بازدیدهایی از وضعیت برگزاری کلاس های اوقات فراغت صورت پذیرد.
–    28/5/92
–    مقررشد بمنظور تحکیم ثبات و قوام خانواده نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی مبادرت شود.
–    مقرر شد نسبت به برنامه ریزی دهه کرامت اقدام لازم با تشکیل جله ستاد مربوطه اقدام گردد.
–    در مورد رعایت حقوق شهروندی مقررشد نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی مردم بویژه رانندگان توجه شود.
–    25/9/92
–    مقررشد همکاریهای لازم ادارات در تأسیس حوزه های علمیه شهرستان معمول گردد.
–    مقررشد مراسم 9 دی با مشارکت دستگاهها برگزار شود.
–    مقررشد اقدامات لازم برای ویژه مناسبت ها معمول گردد.
–    مقررشد اقدامات لازم برای حضور بانوان در برنامه های عمومی بعمل آید.
–    30/10/92
–    لزوم برنامه ریزی برای حضور حداکثری بانوان شهرستان در مراسمات عمومی
–    ضرورت تقویت سبک زندگی در معماری ، ازدیاد تولید مثل و…
–    لزوم برنامه ریزی برای انسجام و وحدت اقشارمختلف جامعه
–    رعایت شؤنات اخلاقی در عروسی هاو…
–    4/12/92
–    مقررشد اقدامات لازم اقامه نماز اول وقت  در ادارات و … با هماهنگی دفتر امام جمعه معمول شود.
–    مقرر شد برنامه ریزی های لازم جهت ویژه مناسبت های اسفند ماه  صورت گیرد.
–    تصمیم گیری های لازم در مورد تحویل سال نوانجام شد.

چایپاره
جدول جلسات
ردیف    شماره جلسه پیاپی    شماره جلسه جاری    تعداد دستور    تعداد مصوبه    ایام  هفته    تاریخ    ساعت    ملاحظات
1    25    1    1    3    سه شنبه    18/4    12
2    26    2    1    2    چهارشنبه    9/5    30/19
3    27    3    1    4    شنبه    20/7    45/12
4    28    4    1    3    سه شنبه    3/10    13
5    29    5    1    3    سه شنبه    13/12    11
15    مصوبه
–    دستور جلسات:
–        18/4/92
–    برنامه های ماه مبارک رمضان
–      9/5/92
–    روز قدس
–        20/7/92
–    برنامه های عید قربان و ماه محرم
–    3/10/92
–    پیگیری مصوبات قبلی
–    13/12/92
–    ترویج فرهنگ نماز
–    مصوبات:
–           18/4/92
–    لزوم برخورد جدی با مظاهر روزه خواری
–    مقررشد با انسجام بخشی برنامه های قرآنی ، اقدامات لازم معمول شود.
–    برگزاری محفل انس با قرآن و نمایشگاه علوم قرآنی
–        9/5/92
–    مقررشد راهپیمایی روز قدس با حضور قاطبه مردم پرشور برگزار شود.
–    مقررشد موضوع طلاق و اعتیاد دستور جلسه بعدی باشد.
–       20/7/92
–    مقررگردید راهکارهای لازم در خصوص عدم گرایش جوانان به اعتیاد و طلاق بصورت مکتوب ارائه شود
–    مقررگردید در اولین فرصت جلسه برنامه ریزی عید قربان تشکیل و اقدام لازم مرعی شود.
–    مقررگردید در اولین فرصت جلسه برنامه ریزی برنامه های ماه محرم تشکیل و اقدام لازم معمول شود.
–    مقررشد نشست توجیهی برنامه های ماه محرم با حضور مداحان، نوحه خوانان ، مسؤلین هیآت عزاداری ، هیأت امناء مساجد تشکیل گردد.
–    3/10/92
–    مقررگردید در صورت تصویب نهایی، بخشی از پایان نامه های تکمیلی به مشگلات جامعه اختصاص یابد.
–    مقررشد پیشنهادات ادارات در ارتباط با اعتیاد و طلاق به دبیرخانه ارسال شود.
–    مقررشد همایش نخبگان شهرستان بعداز شناسایی برگزار شود.
–    13/12/92
–    مقررشد در ایام نوروز نسبت به تعبیه نمازخانه سیار در سه راهی ورودی شهر اقدام شود.
–    مقررشد نسبت به بازدیدهای مستمر از نمازخانه های ادارات و مراکز عمومی مبادرت گردد.
–    مقررشد بمنظور انسجام بخشی به برگزاری همایش نخبگان ، کمیته یی تشکیل شود.

خوی
جدول جلسات
ردیف    شماره جلسه پیاپی    شماره جلسه جاری    تعداد دستور    تعداد مصوبه    ایام  هفته    تاریخ    ساعت    ملاحظات
1    36    1    1    1    شنبه    24/1    30/10
2    37    2    1    2    چهارشنبه    25/2    11
3    38    3    2    10    دوشنبه    17/4    19
4    39    4    3    7    سه شنبه    12/6    18
5    40    5    1    2    سه شنبه    19/6    18
6    41    6    1    14    چهارشنبه    17/7    30/10
7    42    7    3    5    سه شنبه    12/9    19
8    43    8    3    5    دوشنبه    28/11    16
9    44    9    4    4    شنبه    17/12    16
50     مصوبه

دستور جلسات:
24/1/92
–    ایام وفیات
25/2/92
–    حاشیه نشینی شهرها
17/4/92
–    توسعه فرهنگ قرآنی
–    گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر
12/6/92
–    همایش آیت … خویی
–    امربه معروف و نهی از منکر
–    وضعیت خوابگاههای دانشجویی
19/6/92
–    برگزاری هفته فرهنگ شیراز در خوی
17/7/92
–    تصمیم گیری در خصوص اجرای برنامه بازسازی واقعه غدیر خم
12/9/92
–    گزارش کنگره امام صادق
–    هماهنگی برگزاری همایش آیت ا … خویی
–    ادامه مباحث سبک زندگی
28/11/92
–    راهکار ترویج فرهنگ اقامه نماز
–    نامگذاری مناسب فرزندان
–    بررسی علل مصرف گرایی
17/12/92
–    ربا در جامعه
–    اسامی بیگانه درتابلوی مغازه ها
–    برگزاری همایش آسیب های اجتماعی شهری
–    عید نوروز
مصوبات:
24/1/92
1.    مقرر شد اعضاء شورا در رابطه با شعار سال«حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» برنامه ریزی کنند.
25/2/92
2.    دستگاههای مرتبط با حاشیه نشینی شهرها  نتایج مطالعات خود را ارائه نمایند.
3.    حاشیه نشینی شهرها  و مشگلات آنها موضوع جلسه بعدی خواهد بود.
17/4/92
4.    انتخاب اعضاء ستاد اجرایی برنامه های ماه رمضان
5.    تشکیل جلسات ستاد
6.    هماهنگی پایگاههای مقاومت
7.    اطلاع به کارمندان از طریق شورای اداری
8.    نصب بنر در سطح شهر
9.    تمهیدات ترافیکی شهر
10.    اطلاع رسانی از طریق هیأت مذهبی
11.    تمهیدات حضور دانش آموزان در برنامه های رمضان
12.    برگزاری نمایشگاه  علوم قرآنی
13.    اطلاع رسانی حوزه علمیه خواهران
12/6/92
14.    مقررشد با تشکیل جلسه ویژه در رابطه با همایش امربه معروف و نهی از منکر اتخاذ تصمیم شود.
15.    در ارتباط با طراحی لباس مکاتبه و اقدام لازم معمول شود.
16.    هماهنگی های لازم با پایگاههای بسیج به عهده سپاه می باشد.
17.    موضوع ساخت و نصب تندیس آیت … خویی پیگیری شود.
18.    پیگیری نامگذاری میدانی به نام آیت … خویی
19.    آقای مهدیخانی به عنوان نماینده شورای فرهنگ عمومی در کمیته دانشجویی انتخاب شد.
20.    خانه های مورد اجاره برای خوابگاههای دانشجویی در کمیته دانشجویی بررسی و کنترل می گردند.
19/6/92
21.      مقرر شد برنامه ی دو روزه بین شهرداری خوی و شیراز  تحت عنوان هفته فرهنگ شیراز در خوی برگزار شود.
22.    مقررشد زمینه های جذب مسافر از ترکیه در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.
17/7/92
23.    وسیله ایاب و ذهاب به محل اجرای برنامه تأمین شود.
24.    هراداره یک بنر با طرح ارائه شده از طرف سپاه چاپ و نصب نماید.
25.    طرح سپاه به پایگاه های مقاومت ارسال تا آنها نیز چاپ و نصب نمایند.
26.    اعضاء اصلی ستاد بازسازی واقعه غدیر: امام جمعهف فرماندار، تبلیغات ، ارشاد ، اوقاف
27.    سیستم صوتی محل برگزاری مراسم توسط سپاه تأمین می شود.
28.    از عموم مسؤلین و اقشار مردم دعوت می گردد.
29.    برنامه توسط بسیج هنرمندان اجرا می شود.
30.    نمایشگاه آثار هنری در محل برگزار می شود.
31.    داربست مورد نیاز تأمین می شود.
32.    برای تبلیغ برنامه زیرنویس در شبکه استانی تهیه می شود.
33.    اطلاعیه اجرای برنامه در مصلا قرائت می شود.
34.    برای تأمین پارچه مورد نیاز جلسه یی با حضور سپاه ، بازرگانی و مجمع امور صنفی تشکیل و تصمیم گیری می شود.
35.    تغذیه یکروزه 500 نفر از عوامل اجرا را سپاه تأمی می کند.
36.    دانشگاه آزاد 3 میلیون تومان و کانون هیئت های مذهبی 500 هزار تومان برای تأمین تغذیه عوامل مساعده می نمایند.
12/9/92
37.    تشکیل ستاد اجرایی و هماهنگی برگزاری همایش آیت ا … خویی
38.    تصمیم گیری در عضویت افراد در ستاد برگزاری همایش آیت ا … خویی با شورای فرهنگ عمومی خواهد بود.
39.    چارچوب همه همایش ها منجمله همایش آیت ا … خویی با  تصویب شورای فرهنگ عمومی خواهد بود.
40.    تهیه تحقیق و مقاله از 20 سؤال سبک زندگی و ارائه در جلسات شورا
41.    همایش آیت ا … خویی صبح و بعداز ظهر در سالن ارشاد خواهد بود.
28/11/92
42.    برای نامگذاری مناسب فرزندان  مقررشد لیستی تهیه شود.
43.    مساعدت تهیه دستگاه اذان گو برای مساجد حاشیه شهر
44.    برگزاری همایش ترویج فرهنگ اقامه نماز
45.    ترتیب تهیه و ارائه لباس های مناسب فرهنگ خودی
46.    حمایت از ماهنامه محلی با خرید ادارات و دستگاهها
17/12/92
47.    مقررشد با اسامی بیگانه مغازه ها برخورد شود
48.    مقررشد نسبت به برنامه ریزی همایش آسیب های اجتماعی شهری مبادرت گردد.
49.    مقررشد ارگانها و ادارت  نسبت به تأمین هزینه همایش آسیب های اجتماعی شهری اقدام نمایند..
50.    برای نظارت و ارزیابی ستاد عید نوروز، کمیته یی تشکیل و قرار شد اقدامات مقتضی معمول کند.

سردشت
جدول جلسات
ردیف    شماره جلسه پیاپی    شماره جلسه جاری    تعداد دستور    تعداد مصوبه    ایام  هفته    تاریخ    ساعت    ملاحظات
1    62    1    2    5    شنبه    31/1    10
2    63    2    3    4    چهارشنبه    25/2    11
3    64    3    3    4    پنجشنبه    27/4    10
4    65    4    2    4    یکشنبه    27/5    11
5    66    5    1    5    یکشنبه    17/6    10
6    67    6    2    4    یکشنبه    7/7    9
7    68    7    2    3    شنبه    18/8    30/9
8    69    8    1    8    یکشنبه    17/9    10
9    70    9    1    4    دوشنبه    23/10    30/10
10    71    10    1    7    دوشنبه    28/11    9
11    72    11    2    5    یکشنبه    11/12    17
12    73    12    1    4    یکشنبه    18/12    17
57    مصوبه
دستور جلسات:
31/1/92
–    سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
–    انتخابات خرداد 92
25/2/92
–    3 خرداد
–    14 و 15 خرداد
–    انتخابات خرداد 92
27/4/92
–    ماه مبارک رمضان
–    لیالی قدر
–    عید فطر
27/5/92
–    هفته دولت
–    راهیان نور
17/6/92
–    هفته دفاع مقدس
7/7/92
–    جشنواره کودک و نوجوان
18/8/92
–    ماه محرم
–    معضلات فرهنگی
17/9/92
–    مرز و معضلات فرهنگی
–    برنامه های شاخص فرهنگی
23/10/92
–    ترویج فرهنگ نماز خوانی
28/11/92
–    بررسی معضل طلاق و کاهش ازدواج و ارائه راهکار
11/12/92
–    چهارشنبه سوری
–    عید نوروز
18/12/92
–    بررسی معضلات فرهنگی
مصوبات:
31/1/92
1.    فرهنگ سازی و تبلیغ همه اعضا جهت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات
2.    تبلیغ و تشویق مردم جهت مشارکت در برگزاری انتخابات و خلق حماسه سیاسی
3.    تشکیل تعاونی بانوان در راستای اشتغالزایی و کارآفرینی
4.    برگزاری جلسات روشنفکری از سوی ادارات برای اعضاء تحت پوشش بمنظور تشویق جهت حضور در انتخابات
5.    همکاری و مساعدت کلیه ادارات در جهت برگزاری مطلوب مسابقات لیک فوتسال امیدهای کشور با اداره ورزش
25/2/92
6.    مراسم  سوم ، چهاردهم و پانزدهم خرداد با مشارکت همه ادارات باشگوه هرچه بیشتر برگزار گردد.
7.    همه اعضاء تلاش حداکثری را جهت مشارکت و حضور باشکوه مردم در انتخابات 24 را بنمایند.
8.    برگزاری همایش بانوان شهرستان در راستای فرهنگ سازی جهت حضور حداکثری بانوان در انتخابات
9.    بمناسبت سوم ، چهاردهم و پانزدهم خرداد طرح دیدار یاران و سرکشی بر خانواده محترم شهداء
27/4/92
10.    برپایی نمایشگاه علوم قرآنی و محفل انس با قرآن
11.    نظارت بر غذاخوری ها و اغذیه فروشی ها
12.    حضور مسؤلان فرهنگی در نماز عشاء مساجد شهر
13.    تجلیل از قاریان ممتاز
27/5/92
14.     مقرر شدجلسه راهیان نور در اولین فرصت تشکیل گردد.
15.    مقررشد جلسه آتی شورا با دعوت و حضور مرکز بزرگ + انجمن های فرهنگی و ادبی و اعضاء جدید شورای شهر برگزار شود.
16.    دستور جلسه آتی شورا بررسی وضعیت فرهنگی شهرستان و چگونگی استفاده عمومی از اماکن عمومی و ورزشی خواهد بود.
17.    برنامه های هفته دولت در شهرهای ؛ سردشت ، ربط و میرآباد برگزار خواهد شد.
17/6/92
18.    کمیته های 5 گانه و با مسؤلیت ادارات تشکیل گردد.
19.    کمیته ها تا مورخ 21/6/92 برنامه های خود را ارائه نمایند.
20.    مقررشد برای هفته دفاع مقدس نسبت به تنظیف و تزئین شهرها مبادرت نمود.
21.    همایش دفاع مقدس برگزار شود.
22.    درهفته دفاع مقدس، مراسم داخلی در مدارس و دانشگاهها برگزار می گردد
7/7/92
23.    برگزاری هفته نیروی انتظامی با همکاری همه ادارات
24.    آمادگی ادارات برای برگزاری جشنواره کودک و نوجوان
25.    تشکیل ستاد برگزاری هفته نیروی انتظامی
26.    برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی صرفاً با موضوعات فرهنگی
18/8/92
27.    فضاسازی مناسب کلیه ادارات بمناسبت ماه محرم
28.    ارائه پیشنهادات در خصوص مسائل ومعضلات فرهنگی از سوی ادارات به دبیرخانه
29.    اولویت بندی و تقسیم بندی پیشنهادات در جلسه آتی
17/9/92
30.    پیشنهاد تشکیل جلسه مشورتی شورای تأمین با حضور اعضاء شورای فرهنگ عمومی ،روحانیون، دانشگاهیان، صاحبنظران و… در ارتباط با مرز و معضلات فرهنگی  گردید.
31.    مقررشد کلیه اعضاء نسبت به ارائه برنامه های شاخص فرهنگی به دبیرخانه شورا اقدام نمایند.
32.    مقررشد همایش علمی مبارزه با سلاح های کشتارجمعی با مشارکت دستگاهها و دانشگاه آزاد برگزار شود.
33.    مقررشد نسبت به دعوت از رؤسای انجمن های غیر دولتی برای جلسات شورا اقدام شود.
34.    مقررشد همکاریهای لازم از سوی ادارات در مورد گسترش فضای دانشگاه آزاد معمول شود.
35.    تعیین شعار برای ماههای سال با رای اعضاء
36.    برگزاری همایش حضور در 9دی
37.    همکاری ادارات در برگزاری همایش کشوری کوهنوردی
23/10/92
38.    ارسال تراکت و نوشته های امام جمعه در ارتباط با ترویج فرهنگ نماز خوانی به ادارات
39.    انعکاس فعالیت های مرتبط با ترویج فرهنگ نماز خوانی در ادارات
40.    برگزاری مسابقات با موضوع نمازدر دانشگاهها و مراکز آموزشی
41.    تداوم اقامه نماز جماعت در ادارات و …
28/11/92
42.    استمرار نشست ها با موضوع بررسی معضل طلاق و کاهش ازدواج و ارائه راهکار
43.    تشکیل کارگاه های آموزشی و همایش طلاق و ازدواج
44.    تشکیل کارگروه تخصصی پیشگیری طلاق
45.    فرهنگ سازی و هشدار در خصوص نتائج نامطلوب استفاده از ماهواره
46.    ضرورت تشکیل دادگاه خانواده
47.    برگزاری دوره های آموزش قبل از ازدواج
48.    تهیه فیلم های متناسب در خصوص طلاق و ازدواج
11/12/92
49.    پیشنهاد برگزاری متمرکز عید نوروز با مشارکت ادارات در صورت صلاحدید
50.    حمایت شورا از نیروهای انتظامی در حسن برگزاری عید نوروز
51.    فرهنگ سازی در خصوص خطرات آتش بازی و آسیب های چهارشنبه سوری
52.    تشکیل هرچه سریعتر ستاد تسهیلات نوروزی
53.    زیبا سازی فضای شهرو…
18/12/92
54.    حمایت مالی و معنوی از انجمن ها و تشکل ها
55.    مشارکت دادن بیشتر انجمن ها و تشکل ها دربرنامه های فرهنگی و اجتماعی
56.    برگزاری همایش حقوق شهروندی از سوی دانشگاه پیام نور
57.    تلاش برای اخذ مجوز نشریه برای سردشت
سلماس
جدول جلسات
ردیف    شماره جلسه پیاپی    شماره جلسه جاری    تعداد دستور    تعداد مصوبه    ایام  هفته    تاریخ    ساعت    ملاحظات
1    26    1    3    6    پنجشنبه    6/4    10
2    27    2    1    3    چهارشنبه    2/5    15
3    28    3    1    14    دوشنبه    22/7    10
4    29    4    4    10    دوشنبه    25/9    10
5    30    5    1    16    پنجشنبه    26/10    30/8
6    31    6    3    22    چهارشنبه    14/12    10
71   مصوبه
دستور جلسات:
6/4/92
–    نماز اول وقت
–    ارائه راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت فرهنگی روستاها
–    اوقات فراغت تابستان
2/5/92
–    پیگیری پوشش شبکه استانی صدا و سیمای مرکز استان در شهرستان سلماس
22/7/92
–    برنامه های ویژه مناسبت ها
25/9/92
–    بررسی حقوق متقابل مردم و نظام اداری
–    شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری
–    حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار
–    ارتقاء سطح رضایتمندی و اعتماد مردم
26/10/92
–    هفته وحدت
14/12/92
–    نماز اول وقت
–    اقتصاد مقاومتی
–    گزارش عملکرد شورا
مصوبات:
6/4/92
1.    مقررشد اداره  ورزش نسبت به تهیه و ارائه گزارشی از وضعیت ورزش شهرستان اقدام نماید.
2.    مقررشد دیجیتالی کردن صدا و سیمای 35 روستا در اولویت ارتباطات قرار گیرد.
3.    مقررشد از سوی بخشداران ؛ مرکزی و کوهسار نسبت به تهیه و ارائه گزارشی از وضعیت فرهنگی روستاها اقدام شود.
4.    مقررشد آخرین وضعیت احداث کتابخانه مرکزی سلماس از سوی نهاد کتابخانه ها تهیه و ارائه گردد.
5.    مقررشد برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در تالارهای عروسی تدابیر فرهنگی مناسب تری اتخاذ گردد.
6.    مقررشد مجریان طرح اوقات فراغت بر شاخص های توسعه انضباط اجتماعی پرداخت نمایند.
2/5/92
7.    مقررشد مشگلات فنی عدم پوشش شبکه استانی صدا و سیمای مرکز استان در شهرستان سلماس  پیگیری شود.
8.    مقررشد مراسم احیاء شب 23 رمضان سلماس بصورت مستقیم از شبکه استانی صدا و سیمای مرکز استان  پخش گردد.
9.    مقررشد ستاد برگزاری مراسم 23 رمضان در مورخ 5/5 در محل فرمانداری تشکیل جلسه دهد.
22/7/92
10.    مقرر گردید ستادهای ویژه مناسبت ها حداقل یکماه قبل از موعد تشکیل شود.
11.    مقررشد ستاد ویژه مناسبت های مذهبی با مسؤلیت اداره تبلیغات تشکیل شود.
12.    مقررشد ستاد ویژه مناسبت روز زن با مسؤلیت امور بانوان تشکیل شود.
13.    مقررشد ستاد ویژه مناسبت هفته وحدت با مسؤلیت اداره تبلیغات و مرکز بزرگ اسلامی تشکیل شود.
14.    مقررشد ستاد ویژه مناسبت عید غدیر با مسؤلیت اداره تبلیغات و مرکز بزرگ اسلامی تشکیل شود.
15.    مقررشد ستاد ویژه مناسبت روز ملی مقاومت و ایثار و شهادت با مسؤلیت بنیاد شهیدتشکیل شود.
16.    مقررشد ستاد ویژه مناسبت روز عفاف و حجاب و روز جوان با مسؤلیت آموزش و پرورش تشکیل شود.
17.    مقررشد ستاد ویژه مناسبت روز جهانی مسجد با مسؤلیت اوقاف تشکیل شود.
18.    مقررشد ستاد پشتیبانی و مالی با مسؤلیت شورای شهر و شهردای تشکیل شود.
19.    مقررشد یک ماه قبل از اجرای برنامه ها، جلسه هماهنگی ستادها برگزار شود.
20.    مقرر شد عصر روز غدیر ویژه برنامه جشنی در مقابل شهرداری برگزار شود.
21.    مقررشد بمنظور ساماندهی مراسم عزاداری هیأت های مذهبی جلسه یی برگزار شود.
22.    مقررشد در جلسات شورای فرهنگ عمومی ، مسؤلین شخصاً حضور بهمرسانند.
23.    کارشناس دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی بعنوان عضو ثابت ستادها تعیین شد.
25/9/92
24.    مقررشد نسبت به پخش اذان ظهر در ادارات مبادرت و توجه شود.
25.    مقرر شد سیاست های ابلاغی رهبری به ادارات ارسال شود.
26.    مقررشد همایش روابط عمومی ها با هماهنگی فرمانداری برگزار شود.
27.    مقررشد با تهیه راهنمای مراجعین در ادارات نصب گردد.
28.    مقررشد مسؤلین روابط عمومی ها از افراد مطلع انتخاب شوند.
29.    مقررشد آخرین اطلاعات و بخشنامه های اداری در اختیار مراجعین ذیربط قرار گیرد.
30.    مقررشد مصوبات شورای فرهنگ عمومی ذیربط به اعضاء شورای اداری ارسال شود.
31.    مقررشد نسبت به تدوین عملکرد شورا با اخذ فعالیت های دستگاهها  تهیه شود.
32.    مقررشد همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار گردد.
33.    مقررشد نسبت به برنامه ریزی و برگزاری مناسبت های سال اقدام شود.
26/10/92
34.    مقرر شد مراسم هفته وحدت  در محل مصلا برگزار شود.
35.    انجام تبلیغات از سوی شهرداری
36.    ایجاد جایگاه توسط سپاه
37.    انجام خدمات پزشگی در حاشیه مراسم
38.    اطلاع رسانی به ادارات از سوی روابط عمومی فرمانداری
39.    هماهنگی سخنرانی یکی از علماء اهل تسنن با مسؤلیت مرکز بزرگ
40.    ایراد سخنرانی امام جمعه در ابتدای مراسم
41.    قرائت ابتدای برنامه توسط یکی از قاریان
42.    مولود خوانی در مراسم
43.    انجام تبلیغات لازم
44.    مسؤلیت مراسم با سپاه
45.    تأمین امنیت با انتظامی
46.    برگزاری مسابقه مدعوین
47.    ارائه کارت هدیه برای منتخبین
48.    انجام پذیرایی به عهده اداره صنعت
49.    مشارکت همه دستگاهها
14/12/92
50.    لزوم فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی
51.    ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی آسان مسافران نوروزی به مساجد
52.    ارائه گزارش عملکرد ادارات به فرمانداری
53.    کاشت 719 نهال در مسر تازه شهر
54.    برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب
55.    برگزاری همایش های مردمی از سوی دانشگاهها
56.    تشکیل ایستگاه مطالعه در ترمینال  و حمام شیخ
57.    برنامه ریزی ایام وفیات از سوی اداره تبلیغات
58.    تشکیل جلسه با بانکها برای اعاده مطالبات
59.    شرکت مسؤلین با کارکنان در نمازهای جمکاعت ادارات
60.    حمایت از تئلید کنندگان داخلی
61.    حضور مسؤلین ادارات در جلسات شورا
62.    تعطیلی تالارهای عروسی در ایام وفیات
63.    سیاهپوش کردن بازاد در ایام وفیات
64.    تعیین مسؤل ستاد اقامه نماز و لزوم همکاری ادارات با ایشان
65.    قرار گرفتن فرهنگ اقتصاد مقاومتی در دستور کار
66.    بازدید ازنمازخانه های ادارات با مسؤلیت فرمانداریبه انماز اول وقت
67.    تزئین هفت سین با صبغه مذهبی در یکی از میادین شهر
68.    مقررشد ادارات نسبت به ارسال عملکرد سالانه به دبیرخانه مبادرت نمایند.
69.    ارسال عملکرد اقامه نماز ادارات به فرمانداری
70.    برگزاری همایش روابط عمومی ها با شورا
71.    ترتیب تنظیف و شستشوی  مفروشات مساجد

شاهیندژ
جدول جلسات
ردیف    شماره جلسه پیاپی    شماره جلسه جاری    تعداد دستور    تعداد مصوبه    ایام  هفته    تاریخ    ساعت    ملاحظات
1    39    1    2    2    سه شنبه    3/2    30/13
2    40    2    1    2    چهارشنبه    22/3    13.30
3    41    3    3    4    چهارشنبه    27/6    12
4    42    4    1    3    یکشنبه    24/9    11
5    43    5    2    3    یکشنبه    11/12    11
14    مصوبه
دستور جلسات:
3/2/92
–    شهداء گمنام
–    شعار سال«حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»
22/3/92
–    بیانیه شورای فرهنگ عمومی  در خصوص انتخابات
27/6/92
–    بازگشایی مدارس
–    هفته دفاع مقدس
–    بازیافت زباله های درب منازل
24/9/92
–    هفته وحدت
11/12/92
–    امر به معروف و نهی از منکر
–    تعطیلات نوروزی
مصوبات:
3/2/92
1.    مقررشد از سوی شهرداری نسبت به انجام خیابان منتهی به آرامگاه شهداء اقدام شود.
2.    مقررشد از سوی شهرداری نسبت به فضاسازی  محوطه آرامگاه شهداء اقدام شود.
22/3/92
3.    با پیگیری مجدد مصوبات  جلسات قبلی بر حسن انجام آنها تأکید شد.
4.    مقررشد اقدامات لازم در حسن برگزاری پرشور انتخابات  انجام پذیرد.
27/6/92
5.    نسبت به پیگیری فضاسازی  محوطه آرامگاه شهداء اقدام شود.
6.    نوشت افزار تولید داخلی از سوی دانش آموزان خریداری شود.
7.    موضوع 15 دقیقه فاصله زمانبندی مدارس دخترانه و پسرانه هماهنگی گردد.
8.    موضوع بازیافت زباله های درب منازل از سوی شورای شهر و شهرداری حل شود.
24/9/92
9.    نسبت به پیگیری مصوبات تأکید مجدد شد.
10.    مقررشد نسبت به برگزاری نشست بصیرت اقدام شود.
11.    نسبت به تعامل بیشتر حوزه و دانشگاه تأکید گردید.
11/12/92
12.    مقررشد از سوی منابع طبیعی به مناسبت هفته درختکاری ، نهال جهت غرس در اختیار متقاضیان ادارات گزارده شود.
13.    مقررشد جشن روز پرستار با مشارکت دستگاههای مختلف برگزار شود.
14.    مقررشد اقدامات لازم در ارتباط با تسهیلات نوروزی  از سوی دستگاههای مربوطه صورت پذیرد.

شوط
جدول جلسات
ردیف    شماره جلسه پیاپی    شماره جلسه جاری    تعداد دستور    تعداد مصوبه    ایام  هفته    تاریخ    ساعت    ملاحظات
1    13    1    1    4    چهارشنبه    1/3    10
2    14    2    1    2    چهارشنبه    2/11    10
3    15    3    3    4    شنبه    25/12    10
10  مصوبه
دستور جلسه:
1/3/92
–    انتخابات
2/11/92
–    فرهنگ عفاف و حجاب
25/12/92
–    فرهنگ عفاف و حجاب
–    تعیین تأمین مالی همایش فرهنگ عفاف و حجاب
–    عید نوروز
مصوبات:
1/3/92
1.    تشکیل نشست های رایزنی انتخاباتی
2.    ارسال وظایف شوراهای شهر به رسانه ها
3.    تعیین محل های نصب تبلیغات کاندیدها
4.    ارسال تصویر صورتجله 589 شورای فرهنگ عمومی کشور به اعضاء
2/11/92
5.    جمع بندی راهکارهای پیشنهادشده در خصوص فرهنگ عفاف و حجاب
6.    تعیین دستگاههای تأمین مالی برای اجرای راهکارهای نهایی شده
25/12/92
7.    مقررشد همایش فرهنگ عفاف و حجاب  برگزار شود.
8.    مجری همایش فرهنگ عفاف و حجاب  ،دانشگاه و آموزش و پرورش
9.    مقررشد بصورت نمادین نسبت به تعبیه صندوق و جمع آوری پول هزینه مواد محترقه در یکی از مدارش شهرمبادرت شود.
10.    مجری تعبیه صندوق و جمع آوری پول هزینه مواد محترقه ، آموزش و پرورش و کمیته امداد

ماکو
جدول جلسات
ردیف    شماره جلسه پیاپی    شماره جلسه جاری    تعداد دستور    تعداد مصوبه    ایام  هفته    تاریخ    ساعت    ملاحظات
1    24    1    2    8    سه شنبه    3/2    11
2    25    2    1    2    یکشنبه    12/3    11
3    26    3    1    3    دوشنبه    10/4    11
4    27    4    1    7    یکشنبه    17/6    18
5    28    5    2    7    شنبه    11/8    30/10
6    29    6    2    5    یکشنبه    19/8    30/18
32    مصوبه
دستور جلسات :
3/2/92
–    راههای تحقق شعار سال
–    انتخابات
12/3/92
–    اوقات فراغت
10/4/92
–    اوقات فراغت
17/6/92
–    برنامه های دهه کرامت
11/8/92
–    آسیب شناسی عزاداریهای ماه محرم
–    برگزاری نمایشگاه و هفته کتاب
19/8/92
–    آسیب شناسی عزاداریهای هیآت مذهبی
–    هفته کتاب
مصوبات:
3/2/92
1.    اعلام تشکیل ستادی بمنظور پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در دادگستری ماکو
2.    مقررشد جلسه یی با ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی + شورای فرهنگ عمومی + ستاد اجرایی شهرستان با حضور نامزدهای انتابات شوراها تشکیل گردد.
3.     مقرر شد همایش رأی اولی ها با تولیت آموزش و پرورش
4.    مقررشد همایش حماسه سیاسی  اقتصادی با مسؤلیت دانشگاه آزاد برگزار شود.
5.    مقررشد وظایف شوراها از سوی دبیرخانه شورا در اختیار مطبوعات قرار گیرد.
6.    مقرر شد از سوی شهرداری بلحاظ رعایت نظافت شهر ، محل هایی را برای امر تبلیغات منظور شود.
7.    مقررشد تصویر مصوبات جلسه 589 شورای فرهنگ عمومی کشور درارتباط با انتخابات به اعضاء ارسال شود.
8.    مقررشد نشست معاونین آموزش و پرورش در ارتباط با رأی اولی ها و دانش آموزان برگزار شود.
12/3/92
9.    مقرر شد با تشکیل تیم کارشناسی از سوی ادارات فرهنگی نسبت به انجام نظرسنجی از انحرافات اجتماعی در سطح شهر و روستاهای ماکو اقدام و نتیجه را به شورا گزارش نمایند.
10.    مقررشد همه اعضاء محترم با آمادگی کامل و داشتن برنامه و طرح های پیشنهادی در جلسات حضور یابند.
10/4/92
11.    مقرر گردید تیم کارشناسی برای تدوین آئین نامه اجرایی طرح اوقات فراغت از سوی فرماندار ظرف 15 روز تشکیل گردد.
12.    مقررشد امسال بصورت آزمایشی 4 پایگاه برای اوقات فراغت در 4 مسجد سطح شهر برگزار شود.
13.    اسامی پایگاهها عبارتند از : مسجد الزهرا  – مسجد محله تازه – مسجد رسول اکرم –  مسجد جامع
17/6/92
14.    تزئین سردرب و نصب بنر بمناسبت دهه کرامت
15.    برگزاری مسابقه کتابخوانی بمناسبت دهه کرامت
16.    برگزاری مسابقه آشپزی بمناسبت دهه کرامت
17.    آذین بندی سطح شهر بمناسبت دهه کرامت
18.    حمایت و کمک مالی 10 خانوار بی بضاعت از سوی ادارات دولتی بمناسبت دهه کرامت
19.    برگزاری جشن میلاد در مسجد جامع بمناسبت دهه کرامت
20.    جلسه آتی با موضوع بازگشایی مدارس خواهد بود.
11/8/92
21.    مقرر شدهمایش مدیران هیآت مذهبی برگزار گردد.
22.    مقررشد با مداحانی که با اشعار انحرافی مداحی کنند برخورد شود.
23.    مقررشد مداحان سایر شهرها با مجوز کانون مداحان ماکو مداحی نمایند.
24.    مقررشد از مداحان قدیمی و پیشکسوت دعوت به جلسات شود.
25.    مقررشدآسیب شناسی عزاداریهای ماه محرم بررسی شود.
26.    مقررشد هیآت مذهبی منظم و قانونی مورد تشویق قرار گیرند.
27.    مقررشد معممین مساجد در دسته جات عزاداری حضوریابند.
19/8/92
28.    مقرر شد شماره حسابی برای تأمین هزینه های مذهبی افتتاح شود.
29.    مقررشد برای تعزیه خوانها از دفتر امام جمعه مجوز دریافت شود.
30.    مقررشد نمایشگاه کتاب در ماکو برگزار گردد.
31.    مقررشد نسبت به تجلیل از نویسندگان و اهل قلم مبادرت شود.
32.    مقررشد تبلیغات و اطلاع رسانی برگزاری نمایشگاه کتاب انجام گیرد.

مهاباد
جدول جلسات
ردیف    شماره جلسه پیاپی    شماره جلسه جاری    تعداد دستور    تعداد مصوبه    ایام  هفته    تاریخ    ساعت    ملاحظات
1    25    1    2    5    سه شنبه    14/8    10
2    26    2    1    6    چهارشنبه    7/12    10
11    مصوبه
دستور جلسات :
14/8/92
–    راهکارهای کسترش فرهنگ مطالعه مفید
–    برنامه های هفته کتاب
7/12/92
–    راهکارهای ترویج فرهنگ نماز در جامعه
مصوبات:
14/8/92
1.    برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی در طول هفته کتاب
2.    برپایی نمایشگاه های تازه های کتاب در مدارس و اماکن فرهنگی
3.    تهیه و پخش برنامه هایی با موضوع کتاب و کتابخوانی در صدا و سیما
4.    برگزاری مسابقات مختلف کتابخوانی، خلاصه نویسی
5.    افتتاح سه ایستگاه مطالعه در ترمینال، بیمارستان و شهرداری
7/12/92
6.    مقررشد نماز اول وقت در ادارات اقامه و در وقت اذان ظهر هیچگونه برنامه یی تدارک دیده نشود.
7.    مقررشد نمایشگاه راهکارهای ترویج فرهنگ نماز در جامعه برگزار شود.
8.    مقررشد گفتمان های دینی سازمان تبلیغات در سال آتی حداقل 5 مورد به موضوع نماز اختصاص یابد.
9.    مقررشد از سوی صدا و سیمای مرکز مهاباد در ارتباط با نماز ، برنامه هایی تدارک و پخش شود.
10.    مقررشد از سوی دانشگاهها از پایان نامه های مرتبط با نماز حمایت گردد.
11.    مقررشد آثار وزین مرتبط با نماز در کتابخانه عمومی نگهداری شود.

میاندوآب
جدول جلسات
ردیف    شماره جلسه پیاپی    شماره جلسه جاری    تعداد دستور    تعداد مصوبه    ایام  هفته    تاریخ    ساعت    ملاحظات
1    29    1    2    9    پنجشنبه    19/2    9
2    30    2    1    11    شنبه    13/7    11
3    31    3    1    13    چهارشنبه    9/11    10
33    مصوبه
دستور جلسات:
19/2/91
–    شعار سال«حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»
–    برنامه های سالگرد ارتحال رهبر فقید
13/7/92
–    برنامه های دهه ولایت
9/11/92
–    اقامه نماز
مصوبات:
19/2/91
1.    مقررگردید کلیه ادارات جهت حمایت از تولیدات داخلی و عدم خرید کالاهای خارجی اقدام کنند.
2.    برگزاری جلسات توجیهی برای راننندگان حمل و نقل شهری بمنظور پرهیز از جوًسازی انتخابات
3.    فضاسازی سطح شهر برای تحقق شعار سال«حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»
4.    برگزاری جلسات توجیهی برای تحقق شعار سال«حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»
5.    برگزاری جلسات توجیهی برای فرهنگیان در ارتباط با انتخابات
6.    برگزاری جلسات توجیهی برای فرهنگیان در ارتباط با تحقق شعار سال«حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»
7.    برگزاری مسابقه فرهنگی از وصیت نامه رهبر فقید
8.    برگزاری جلسات توجیهی برای بخشداران ، دهیاران و… در ارتباط با تحقق شعار سال«حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»
9.    برگزاری مسابقه فرهنگی بمناسبت ارتحال رهبر فقید
13/7/92
10.    مقررشد در طول دهه ولایت هرشب مراسمی در مسجد جامع برگزار شود.
11.    هزینه پذیرایی برنامه ها برعهده ادارات دولتی خواهد بود.
12.    مقررشد در روز عید غدیر ویژه برنامه یی در محل مصلا برگزار شود.
13.    هزینه ویژه مراسم عید غدیر برعهده شهرداری  و شورای شهرمی باشد.
14.     برگزاری مسابقه کتابخوانی از سوی نهاد کتابخانه ها
15.    برپایی نمایشگاه گردشگری از سوی اداره میراث
16.    برگزاری برنامه فرهنگ ولایت در دانشگاه ها
17.    برگزاری مسابقه مقاله نویسی از سوی حوزه علمیه خواهران
18.    اجرای مسابقات با موضوع ولایت در سطح مدارس
19.    برگزاری مسابقات مختلف ورزشی
20.    اهداء 10 جلد نهج البلاغه از سوی اداره تعاون روستایی به متولیان مراسم شب های ولایت
9/11/92
21.    مقرر شد نسبت به تشکیل اتاق فکر اقامه نماز اقدام شود.
22.    ساخت اتاق سیسه یی در محل مصلا برای شورای اقامه نماز
23.    تجهیز اتاق شورای اقامه نماز
24.    تهیه یک خط تلفن از سوی شهرداری
25.    ابتیاع یک دستگاه کامپیوتر
26.    اهداء کتب مذهبی برای شورای اقامه نماز
27.    تهیه یک دستگاه تکثیر از سوی فرمانداری
28.    تقدیر از فعالان اقامه نماز
29.    سازماندهی کارکنان شورای اقامه نماز
30.    انتصاب یکنفر معمم برای شورای اقامه نماز
31.    فعال نمودن هرچه بیشتر شورای اقامه نماز
32.    دریافت و جمع آوری عملکرد ادارات در ارتباط با شورای اقامه نماز
33.    ارسال مستمر و منظم فعالیت ادارات به شورای اقامه نماز

نقده
جدول جلسات
ردیف    شماره جلسه پیاپی    شماره جلسه جاری    تعداد دستور    تعداد مصوبه    ایام  هفته    تاریخ    ساعت    ملاحظات
1    19    1    1    6    شنبه    14/2    10
2    20    2    1    13    دوشنبه    13/9    10
3    21    3    1    3    سه شنبه    17/10    30/8
22    مصوبه
دستور جلسات:
14/2/92
–    حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و فرهنگ سازی رعایت اخلاق انتخاباتی
13/9/92
–    ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر
17/10/92
–    جایگاه وحدت در فرهنگ عمومی
مصوبات:
14/2/92
1.    برگزاری جلسات متعدد در خصوص انتخابات
2.    برگزاری نشست های آموزشی و توجیهی در مراکز آموزشی
3.    مقررشد جلسه ویژه یی نیز تشکیل گردد.
4.    مقررشد با تشکیل کمیته یی ، اقدامات لازم معمول گیرد.
5.    مقررشد برنامه پیاده روی با تولیت اداره ورزش برگزار شود.
6.    مقررشد بنر و تراکت های تبلیغی تهیه و توزیع شود.
13/9/92
7.    بررسی میزان پیشرفت مصوبات قبلی
8.    برگزاری همایش توجیهی هیآت مذهبی
9.    آموزش تیم های تذکر لسانی امر به معروف و نهی از منکر
10.    تبیین مباحث اخلاقی توسط امام جمعه و فرماندار
11.    برگزاری جلسات هماهنگی ، آموزش و توجیه گروه ها
12.    توجیه مسؤلین و شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
13.    پوشش خبری و رسانه ی فعالیتهای امر به معروف و نهی از منکر
14.    مستند سازی فعالیت های امر به معروف و نهی از منکر
15.    حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر
16.    چاپ مقالات و مطالب مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر در مطبوعات
17.    گسترش فعالیت های امر به معروف و نهی از منکر
18.    ترتیب سخنرانی دبیرستاد احیاء در همایش امر به معروف و نهی از منکر
19.    تبلیغ موضوع امر به معروف و نهی از منکردر نماز جمعه
17/10/92
20.    مراکز نشست های سیاسی دینی در مدارس و دانشگاهها ایجاد گردد.
21.    برگزاری همایش قرآن با مشارکت همه دستگاهها
22.    مقررشد با تشکیل جلسه شورای هماهنگی نسبت به برنامه ریزی مناسبت ها اقدام شود.

۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۳۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید