اخبار

برپایی نشست 108 شورای فرهنگ عمومی استان قزوین

برپایی نشست 108 شورای فرهنگ عمومی استان قزوین
نشست 108 شورای فرهنگ عمومی استان قزوین در روز شنبه 13/02/1399 در محل شبستان امیر المومنین مسجد النبی (ص) شهر قزوین برگزار شد .