ارزیابی وضعیت فراغت در خانواده ایرانی

  فایلهای مرتبط
ارزیابی وضعیت فراغت در خانواده ایرانی
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با ارزیابی وضعیت فراغت در خانواده ایرانی عنوان کرده است که فقدان برنامه ریزی و هدایت گری در این عرصه منجر به پیروی جامعه از الگوهای وارداتی درخصوص گذران اوقات فراغت شده است.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی به نقل از سایت مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارزیابی وضعیت فراغت در خانواده ایرانی» آورده است که فراغت به معنای گذران وقت با اختیار فرد و بدون وجود اجبار یکی از جلوه های سبک زندگی در جامعه است. به عبارتی الگوی فراغتی جامعه نشان دهنده بخشی از سبک زندگی افراد در جامعه است.
این گزارش می‌افزاید بررسی الگوی فراغت در جامعه ایرانی نشان میدهد خانواده همچنان در محوریت گذران اوقات فراغت است، اما روند تغییرات نسلی نشان از پررنگ شدن فراغت با دوستان و فراغت های مدرن است که کمتر با خانواده اتفاق میافتد. ازسوی دیگر فراغت در فضای واقعی در نسل جوان جای خود را به فراغت در دنیای مجازی داده است. الگوی دیگر رواج فراغت منفعل در خانه است که نشاندهنده سبک زندگی منفعلانه در جامعه است که نمیتواند فرصتی برای بازسازی خانواده مولد در جامعه باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه درخصوص چرایی رواج این الگوی فراغت باید به موانع شکل گیری الگوهای دیگر در جامعه توجه داشت، تصریح می‌کند که یکی از موانع، الگوی اشتغال رایج در جامعه است که زمان فراغت بهینه را به حداقل میرساند. مورد دیگر هزینه های فراغت و پایین بودن سهم هزینه خانوار در گروه مصارف فراغتی است. به عبارتی به دلیل سهم بالای هزینه ضروریات زندگی، فراغت در بین اولویت های اول قرار ندارد. نکته بسیار مهم و کلیدی در این عرصه عدم برنامه ریزی و نبود تعریف بومی از فراغت با توجه به کارکردهای مختلف آن و در میان اقشار و گروه های مختلف جامعه است. به‌گونه‌ای که فقدان برنامه ریزی و هدایت‌گری در این عرصه منجر به پیروی جامعه از الگوهای وارداتی درخصوص گذران اوقات فراغت شده است. به صورت مشخص تفاوت الگوی فراغتی در شهر های توسعه یافته و شهرهای کمتر توسعه یافته نشاندهنده رها شدگی فرصت فراغت در جامعه است.

متن کامل این گزراش را در فایل مربوطه بخوانید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.