استان هااستان کرمان
کرمان

اصلاح فرهنگ عمومی از همه کارها مهم تر است، این کار محور کارهای دیگر است. مقام معظم رهبری(دامۀ برکاتۀ)

اخبار

دویست و سی و سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان
دویست و سی وسومین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان در تاریخ 99/3/3 با دستور کار ذیل برگزار گردید:
1. گزارش طرح پایتخت کتاب (در راستای اجرای مصوبات جلسه 231 شورا)
2. تبیین موضوع نامگذاری اماکن و ... به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
3. گزارش کارگروه فرهنگی ارتباطی پیرامون طرح ارتقای سواد رسانه ای مردم کرمان (در راستای اجرای مصوبات جلسه 232 شورا)
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۱

گزارش تصویری

آرشیو

چند رسانه ای

آرشیو