استان هااستان بوشهر
کادر بوشهر

اصلاح فرهنگ عمومی از همه کارها مهم تر است، این کار محور کارهای دیگر است. مقام معظم رهبری(دامۀ برکاتۀ)

اخبار

برگزاری نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دشتی - استان بوشهر
نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دشتی از توابع استان بوشهر با موضوع خطر کاهش جمعیت و توالید برگزار گردید کاهش نرخ جمعیت از 4 نفر به 3 نفر برای کشوری که بر اساس چشم انداز 20 ساله در افق 1404 که باید 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشد و به قدرت اول منطقه تبدیل شود بسیار نگران کننده است.
۱۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۳
دومین کارگروه شورای علمی - مشورتی شورای فرهنگ عمومی در خصوص تدوین سند نقشه جامع فرهنگی استان بوشهر
دومین نشست تخصصی کارگروه تدوین سند نقشه جامع فرهنگی استان بوشهر با حضور شخصیت های مهم فرهنگی و دانشگاهی برگزار گردید.
۰۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۶
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر - دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شهرستان جم از توابع استان بوشهر
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جم سی و هشتمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان جم با حضور حداکثری اعضای شورا در محل دفتر امام جمعه شهرستان برگزار گردید.
۰۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۵
نخستین کارگروه شورای علمی - مشورتی شورای فرهنگ عمومی در خصوص تدوین سند نقشه جامع فرهنگی استان بوشهر
نشست تخصصی کارگروه علمی - مشورتی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر در خصوص تدوین سند نقشه جامع فرهنگی استان بوشهر به ریاست مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر سرکار خانم دکتر فاطمه کرمپور، اساتید مجرب دانشگاه و دیگر صاحبنظران فرهنگی برگزار گردید.
۰۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۱