مگر موشک هوا کرده ایم؟

روزگاری نه چندان دور، بلکه حتی در همین ایام، برای انجام هر کار نزدیک به محال و تعجب برانگیز یک تعبیر رایج وجود داشته که "مگر موشک هوا کرده ای؟"
در این نیم قرن، موشک هوا کردن آنقدر برای ما دست نیافتنی و دشوار بوده که به یک آرزوی بزرگ و نزدیک به محال شبیه بود و تحقق چنین رویایی تنها برای ابرقدرتان موشکی متصور بود.
امروز نخستین تصاویر رنگی از یک ماهواره تمام ایرانی که با یک موشک تمام ایرانی به فضا فرستاده شده و در ۵۰۰ کیلومتری از زمین مستقر شده بود منتشر شد.
ایک خبر آنقدر عادی و بدون ذوق منتشر شد که اگر هم اکنون از مردم بپرسید شاید حتی خبرش را هم نشنیده باشند.
اگر از لکنت آشکار رسانه ای و تبلیغی کشور که از یک رویداد هویت ساز و غرورانگیز ملی به سادگی گذشت و نتوانست حتی از آن یک خبر داغ ساخته و چند روز به آن بپردازد بگذریم، نمی توان از عزت نفس بالا رفته ملت که چنیت اخباری برایش حتی هیجان انگیز و تعجب برانگیز نیست به سادگی گذشت.
امروز مردم ایران آنقدر خود را در بالاترین سطوح دانش و فناوری می بیند که موشک هوا کردن هم برایش عجیب نیست.
اگر دغدغه چنین مردمی، ماکارونی و نان باگت شده است باید در کارآمدی نظام ارزشهای اجتماعی، الگوهای تبلیغی و رسانه ای و ساختارهای هویت ساز ملی با دیده تردید نگریست.
مشکل امروز جمهوری اسلامی ناکارآمدی آشکار ساختار بازتولید سرمایه اجتماعی است که نیاز به بازسازی فوری دارد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.