بیم و امید مردم به بهبد اقتصادی

بیم و امید مردم به بهبد اقتصادی
📌 نتایج جدیدترین پیمایش ملی #متا

🔹نتایج جدیدترین نظرسنجی ملی متا حاکی از آن است که بیش از ۳۸ درصد از مردم معتقدند که وضعیت #اقتصادی کشور در چهارسال آینده بدتر می‌شود. در مقابل حدود ۳۴ درصد معتقدند که وضعیت بهبود پیدا می‌کند. ۲۰ درصد هم اظهار داشته‌اند که وضعیت کشور تفاوتی نخواهد کرد.
🔸در پیمایش شهریورماه ۱۴۰۰ مجموعه ایران پل، پاسخ مردم  به سوالی مشابه به ترتیب ۵۴ درصد بهتر یا تاحدودی بهتر، ۳۶ درصد بدتر و تاحدودی بدتر و ۶ درصد بیان داشتند شرایط تغییری نمی‌کند.
🔹در پیمایش ملی دیگر که در زمستان ۱۳۹۹ توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شد، ۶۲/۶ درصد معتقد بودند که وضعیت بدتر میشود، ۲۳/۹ درصد معتقد بودند بهتر می‌شود و ۱۳/۵ درصد گفته بودند تغییری نمی‌کند.

➕این نظرسنجی در بازه‌ی زمانی اول تا سوم اسفندماه ۱۴۰۰ و با دو روش تلفنی (اندازه نمونه‌ی ۱۵۹۷ نفر) و آنلاین، "مدل‌سازی جمعیتی ایران" (اندازه نمونه ۶۶۰۰ نفر) انجام شده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.