ساده زیستی؛ این را نباید دست کم گرفت

یک وقت هست که ما در زندگی شخصی خود مثلاً اشراف گونه ای داریم بین خودمان و خدا؛ اگر حرام است؛ اگر مکروه باشد، مکروه است؛ اگر مباح باشد، مباح است. اما...

نکته بعد، توجه به ساده زیستی است… این را بنیاد دست کم گرفت. یک وقت هست که ما در زندگی شخصی خود مثلاً حرکت اشراف گونه ای داریم بین خودمان و خدا؛ که اگر حرام باشد، حراست است؛ اگر مکروه باشد، مکروه است؛ اگر مباح باشد، مباح است. اما یک وقت هست که ما جلوی چشم مردم یک مانور اشرافی گری می دهیم؛ این دیگر مباح و مکروه ندارد؛ همه اش حرام است؛ به خاطر این که تعلیم دهنده اشرافی گری است به : اولاً زیر دست های خودمان، ثانیاً آحاد مردم به این کار تشویق می شوند. ما نباید مردم را به این تشویق کنیم. ممکن است در داخل جامعه کسانی پولدار باشند و ریخت و پاش کنند – البته این کار بدی است؛ ولی به خودشان مربوط است – اما ریخت و پاش ما اولاً از جیبمان نیست، از بیت المال است؛ ثانیاً ریخت و پاش ما مشوق ریخت و پاش دیگران است. واقعاً «الناس علی دین ملوکهم». ملوک در اینجا به معنی پادشاهان نیست که بگوییم ا پادشاه نداریم؛ نه، ملوک شماها هستید؛ الناس  علی دین ماها.

در یکی از تاریخ ها خواندم زمانی که ولید بن عبدالملک خلیفه شده بود، چون خیلی اهل جمع کردن ثروت و جواهرات و اشیاء قیمتی بود، مردم کوچه و بازار وقتی به همدیگر می رسیدند، مکالماتشان از این قبیل بود : آقا ! فلان لباس را آوردند، شما خریدید؟ آقا! فلان نگین را فلان کس آورده، شما خریدید؟ یعنی مردم همه اش راجع به خرید و فروش وسایل و اشیاء زینتی و امثال این ها حرف می زدند. بعد از ولید، سلیمان بن عبدالملک خلیفه شد. او اهل ساختمان سازی بود و به کاخ سازی و ساختمان سازی خیلی عشق می ورزید. این مورخ می گوید مردم حتی وقتی برای نماز به مسجد می آمدند، یکی می گفت: آقا ! شما فلان خانه یا زمین را خریدید؟ دیگری می گفت : آقای ! شما آن دو اتاق را اضافه کردید؟ حرف هایشان همه از این قبیل بود. بعد از این دو نفر، عمر بن عبدالعزیز آمد. او اهل عبادت بود. مورخ می گوید مردم کوچه و بازار وقتی به هم می رسیدند، یکی می گفت: آقا! راستی شما دیروز دعای ماه رجب را خواندی؟ دیگری می گفت : آن دو رکعت نماز را خواندید؟ بنابراین رفتار ماها یک تأثیر قهری در رفتار مردم دارد. ساده زیستی بسیار چیز خوبی است
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.