نقش آموزش و پرورش و دانشگاه در فرهنگ دوری از اسراف

در مصارف گوناگون شخصی و خانوادگی اسراف فردی صورت می گیرد. تجمل گرائی ها، چشم و هم چشمی ها از موارد اسراف است. باید خودمان را اصلاح کنیم باید الگوی مصرف جامعه و کشور اصلاح شود.

خیلی ساده می توان با مشارکت دانشجویان در بعضی از امور، جلوی مشکلات واسراف و تبذیر را گرفت (77/2/22)

تشکیل هویت نسل جدید بدست معلم است؛ یعنی حتی نقشی پر رنگ تر از نقش خانواده و پدر و مادر، در اکثر موارد حرف معلم بر حرف پدر و مادر در ذهن کودک و نوجوان ترجیح پیدا می کند؛ گاهی اوقات فرمایش معلم برای بچه وحی منزل است (84/2/12)

اگر می خواهیم نسلی به وجود بیاید که فداکار، پرکار و دور از اسراف ، با اعتماد به نفس و با انضباط اجتماعی باشد؛ اگر می خواهیم فرهنگ عمومی جامعه به این سمت حرکت کند، کلیدش آموزش و پرورش است (84/2/12)

درباره مشکلات اجتماعی که در کشور وجود دارد، تحقیق کنید و راه ریشه کن کردن آن را پیدا کنید. در دانشگاه پروژه های تحقیقی بگیرید و نتیجه تحقیق را به مسئولان کشور و رسانه ها بدهید تا فرهنگ سازی شورد . اسراف یک بیماری اجتماعی است. راه مبارزه با اسراف و ترجیح کالای خارجی بر کالای ساخت داخل چیست؟ (85/8/18)

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.