حضور آقای صابر اکبری دستیار ویژه دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در برنامه زنده شبکه خبر