گزارش شبکه خبر از آیین افتتاحیه نمایشگاه ملی شهر خانواده