نشست تخصصی کارشناسان فرهنگ عمومی و کارگروه مد و لباس ایرانی اسلامی استان‌ها-مشهد مقدس-تیرماه1401